Първата брахитерапевтична процедура за карцином на шийка на матката в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, се реализира чрез мултидисциплинарен подход и асистенция на опитни гинеколози от Болница Токуда. Златен стандарт за този вид интервенция е 3D дозиметрично планиране с компютърен томограф (СТ) и ядрено-магнитен резонанс (MRI), след като се постави апликатор в кухината на матката.

Този вид брахитерапевтично лечение е задължително допълнение към перкутанното лъчелечение и се прилага при по-късен стадий на злокачественото заболяване, когато туморът е с голям размер и не се препоръчва хирургично отстраняване,  поради рязкото влошаване на качеството на живот на излекуваните жени. Резултатът от перкутанното лъчехимиолечение е категоричен. Благодарение на него размерът на тумора е намалял почти двойно от 7 на 4 см. Предимството на брахитерапевтичната процедура е, че апликаторът престоява около 2 часа в шийката на матката, като по-късно на същия ден пациентката се изписва и може да се върне у дома. Предстоят още две процедури, които ще повишат значително и безопасно дозата реализирана при външното облъчване съчетано с химиотерапия.

При първата подобна интервенция на шийка на матката се изисква екипна работа между гинеколози с опит в онкологията и специалисти по брахитерапия. Лекарската колаборация се извършва на групово ниво между две медицински заведения на Аджибадем Сити Клиник. Д-р Тодор Димитров и д-р Лъчезар Танчев от Отделението по Обща и онкологична гинекология и тазова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда заедно с д-р Камен Недев от Отделението по Лъчелечение и Радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, извършиха съвместната интервенция. Тази колаборация е доказателство за стремежа на веригата болници Аджибадем Сити Клиник да допълва своите услуги, за да предложи най-комплексната грижа за здраве от утвърдени специалисти с помощта на съвременни методи и последните технологии на модерната медицина, спазвайки световните препоръки и стандарти за комплексно лечение на рака. Здравният модел, който се изгражда, обхваща цялостни комплексни решения за лечение.