По време на семинара „Поеми си дъх“ проф. Асен Дудов, дм сподели основните причини за повишеното развитие на онкологичното заболяване, както и възможностите за диагностика и лечение. Ракът на белия дроб е втората водеща причина за смъртността в световен мащаб, причиняваща 16% от смъртните случаи по целия свят.

„Пушенето е доказан рисков фактор, но не е коректно да се абсолютизира. Има и други причини, сред които са азбестът, газът радон, генетичната предразположеност, замърсеният въздух и др. Не е вярно, че само пушачи заболяват от рак на белия дроб. Диагностицираме и пациенти, които никога не са пушили и редовно са ходили по планините. Другият мит е, че повече жени умират от рак на млечната жлеза – напротив, повече жени умират от белодробен рак, докато преживяемостта при рака на млечната жлеза се увеличи много в последните години“, обясни проф. Дудов. 

Преживяемостта при рак на белия дроб обаче е ясно свързана с шанса диагнозата да се постави възможно най-рано. Повечето случаи на болестта се диагностицират чак в трети или четвърти стадий, поради което лечението е затруднено. Именно на късната диагноза се дължи високата смъртност - 80% от пациентите загиват в рамките на една година след диагностицирането.

По-високата информираност на населението, намаляването на времето между консултациите и началото на лечението, както и усъвършенстването на програмите за скрининг сред рисковите групи, биха могли да ускорят диагностиката и лечението на заболяването. Според препоръките на европейските здравни организации, индивидуализираният подход е в основата на успешното лечение на рака на белия дроб.

Свързани отделения