На 15 септември за поредна година в Сърбия, гр. Ниш се състоя онкологичен симпозиум на тема „Новостите в онкологията през последната година“.

Симпозиумът се организира по инициатива на Аджибадем Сити Клиник България, Аджибадем Турция и представителството на Аджибадем в Сърбия и има за цел да запознае лекари и пациенти с новостите в областта на онкологията и възможностите за лечение на онкологични заболявания.

Освен водещи лекари от Acibadem A Class Healthcare Services, Istanbul – Turkey, в събитието взеха участие и д-р Николай Недев, началник на Клиника по лъчелечение, и проф. Асен Дудов, началник Клиника по Медицинска онкология Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

Д-р Николай Недев представи презентация на тема Стереотактична телесна лъчетерапия иначина, по който тя се имплементира в съвременната лъчетерапия. Презентацията на проф. Асен Дудов беше посветена на неоадювантното лечение на HER2 рак на гърда.

В края на симпозиума, участниците в него – основно сръбски колеги, имаха възможност за дискусии с д-р Недев и проф. Дудов, а лекарите от лечебните заведения обмениха опит и обсъдиха новите възможности за лечение в областта на онкологията и лъчелечението в България и Турция.