Световната среща на върха на лидерите по борба с рака обединява ключови лица, вземащи решения от целия свят, и насърчава навременен дебат по възникващи проблеми, свързани с рака. Той осигурява важен форум за осигуряване на координиран, многостепенен глобален отговор за справяне със спираловидната епидемия от рак.

Срещата на световните лидери за борба с рака (WCLS) традиционно се организира в партньорство със Световната здравна организация (СЗО), Международната агенция за изследване на рака (IARC) и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и се домакинства от член на Съюза за международен контрол на рака (UICC) от региона, в който се провежда.

Събитието е само с покана и присъствието му е отворено предимно за членове на UICC и партньори сред световната лидерска общност в областта на здравеопазването и рака.

Защо световната среща на върха на лидерите по борба с рака е важна?

Световната среща на върха на лидерите по борба с рака предлага на хората, вземащи решения в световен мащаб, привилегирована платформа за взаимодействие, споделяне на опит и експертни познания и оформяне на начина, по който правителства, неправителствени организации, гражданско общество, академични среди и други заинтересовани страни могат да работят заедно и да оформят задачата за елиминиране на рака като жизнена цел

Срещата допълва други характерни събития, организирани от UICC, които са Световният ден за борба с рака и Световният конгрес за борба с рака. Срещата на върха играе ключова роля в това портфолио от глобални събития, като гарантира, че деветте цели, посочени в Световната декларация за борба с рака, които трябва да бъдат постигнати до 2025 г., са подходящо признати и адресирани на най-високо политическо ниво.

Срещата на световните лидери за борба с рака се провежда на всеки две години и включва разнообразни сесии, дискусии и работни групи. Важни теми, които се разглеждат на срещата, включват:

  • Повишаване на осведомеността сред водещите лица, вземащи решения, за да се гарантира, че ракът е глобален здравен приоритет.
  • Осигуряване на форум за обмен на информация и иновативни идеи за това как да се обърне епидемията от рак и да се осигури устойчив отговор.
  • Дефиниране на убедителни послания в подкрепа на глобалния призив за действие срещу рака.
  • Създаване на сила, която стимулира политиците и политиците и увеличава видимостта на рака в дневния ред на международното обществено здраве.

"Тази среща е неразделна част от усилията на всички нас за преодоляване на този тежък медицински и социален проблем. Вярвам, че само чрез обединени усилия и сътрудничество можем да постигнем напредък в борбата с тази ужасна болест и да спасим милиони животи по света", коментира Проф. Дудов дни преди заминаването си.