Безспорно фокусът на усилията на лекарите в момента е борбата с COVID-19. Въпреки пандемията обаче, всеки ден десетки пациенти пренебрегват симптоми, които могат да са сигнал за сериозни заболявания и избягват консултация със специалист. Нашите специалистите съветват да не отлагате прегледи при наличие на оплаквания, защото това може да доведе до по-тежки последици за здравето ви в бъдеще.

"Нашата болница е едно от най-сигурните места, които пациентите могат да посетят в момента. Освен пациентите в медицинския ни център, ние лекуваме и онкоболни пациенти, които са и една от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Ние не сме спирали своята терапия и именно затова мерките, които сме предприели за безопасността на нашите пациенти са на толкова високо ниво". - сподели проф. д-р Асен Дудов.

ДОСТЪП ДО БОЛНИЦАТА

Влизането в Aджибадем Сити Клиник УМБАЛ - Младост става само през централния вход, като са обособени отделни места за служители и за пациенти. На входа на сградата, във фоайетата и в клиничните структури са поставени информационни табели във връзка с ограничаване разпрастранението на COVID - 19.

Носенето на маска, както и спазването на дистанция по време целия престой в лечебното заведение е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ.

Медицински персонал измерва температурата на всеки посетител/придружител. Задават се насочващи въпроси (наличие на симтпоми като кашлица, задух, болки в гърлото или мускулни болки, диария, повишена температура, неразположение в последните дни, наложена карантина или контакт с болни с вирусна инфекция. В случай, че лицето отговори положително на някой от въпросите, не се допуска в сградата, а се изолира в специално обособено помещение до изясняване на случая.

В случай, че пациентът НЕ съобщава за притеснителна симптоматика, той се допуска в сградата след ЗАДЪЛЖИТЕЛНА дезинфекция на ръцете с осигурен за целта дезинфектант.

Достъпът на придружители е ограничен само до случаи, при които пациентът не може да се обслужва сам.

За минимизиране на риска от заразяване регистрационните постове са изолирани с прозрачни прегради.

Всички площи в болницата се дезинфекцират по график. Обръща особено внимание на т.нар. често докосвани повърхности. Процесът се мониторира от инспектор обществено здраве и отговорник на хигиенното звено.

 

Коронавирус

ПРЕДПАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Медицинският персонал в болницата е задължен да носи маска. Лекарите дезинфекцират ръцете си преди контакт с всеки пациент, както и след приключване на прегледа.

По-голямата част от срещите и събранията на персонала се извършва онлайн с цел да се избегне честото събиране на групи.

 

ПРЕГЛЕДИ И КОНСУЛТАЦИИ

Лекарският екип на ДКЦ и УМБАЛ Младост е на ваше разположение за извършване на неотложни консултации, изследвания или провеждане на продължаващи терапии.

Прегледите в ДКЦ се извършват на втория етаж в болницата, като графикът за консултациите е създаден така, че да няма струпване на пациенти. Чакалнята в нашия медицински център е с разредени места за сядане с цел спазване на дистанция между пациентите.

Коронавирус и онкоболни пациенти

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е една от двете болници в страната притежаващи сертификат за най-високия стандарт за качество и безопасност в здравеопазването - Joint Commission International. През месец февруари, болницата ни успешно защити и поднови акредитацията си, доказвайки, че спазва най-високи мерки за безопасност на пациентите.

ОНЛАЙН УСЛУГИ

Специалистите от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост остават до вас, вече и онлайн. За неспешни случаи и консултации, създадохме възможност за онлайн консултации със специалистите.