На 16 декември в София официално бе открита еднa от най-модерните болници за лечение на онкологични заболявания в България. На церемонията присъстваха негово Светейшество Неофит, Патриарх Български, зам. здравният министър д-р Бойко Пенков, кметът на град София г-жа Йорданка Фандъкова.

“Тази болница не само ще допринесе за по-качествено здравеопазване на жителите в град София, но и на цяла България. Моля за вашата подкрепа да насърчим профилактиката на пациентите посредством модерните медицински технологии във вашето лечебно заведение. Ранното диагностициране ще им даде всички шансове за навременно и ефективно лечение” каза г-жа Фандъкова. 

“С новооткритата болница пациентите ще имат много по-бърз и качествен достъп до онкологична помощ” допълни д-р Бойко Пенков, зам. министър на здравеопазването.

“Решени сме да гарантираме на нашите пациенти възможно най-висококачествените медицински грижи и технологии. Именно заради това внедрихме изключително много високтехнологични решения и апарати.” съобщи г-н Илиaн Григоров, съосновател и изпълнителен директор на Сити Клиник. Онкологичния център ще развива пълния обем образна диагностика, включително уникални за България технологии, спомагаща за ранно откриване, стадиране и проследяване на пациенти с онкологични заболявания. Изградили сме модерен инфизуонен център за химиотерапия, ще извършваме прецизна радиохирургия и лечелечение и много др. Така ще можем да осигурим достъп до лечение на световно ниво, по-добро обслужване и лечение на онкоболните пациенти.”, допълни още г-н Григоров.

Болницата ще е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение и радиохирургия, един от които за брахитерапия. Ще се развива пълния обем високотехнологична образна диагностика, както и нуклеарна медицина, включваща два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT. Внедрена и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. 

В Онкологичния център са обособени клиники по по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, обща и клинична патология, ще се извършва химиотерапи, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа стабилизация на пациентите и техните близки. Освен това ще има и отделение по гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури. Планира се около 1500 новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания да получат комплексно лечение. Годишно над 20 000 пациенти ще ползват диагностичните и терапевтични възможности на новата болница. Лежащоболните ще бъдат настанявани в единични стаи и ще се насърчава участието на семейството в лечението. Близките на пациента ще бъдат обучавани в болницата за това как да полагат продължаващи грижи в домашна среда. Това е модел, взаимстван от водещите световни практики и ще бъде внедрен в Онкологичния център на Аджибадем Сити Клиник.

В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал ще надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи.

Болницата е проектирана от HKS, водещо американско архитектурно бюро, специализирано в създаване на лечебни заведения и проектирало водещи болници в целия свят.