Клиниката по Гастроенетерология и хепатология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост внедри нов ендоскопски апарат OLYMPUS EVIS X1, работещ с изкуствен интелект ENDO-AID. Tой е сред последните иновативни продукти в областта на минимално инвазивните процедури в гастроентерологията.

Основно предимство на апарата е неговата способност да открива дори минимални промени по лигавицата на дебелото черво и съвсем малки полипи, които с предишна технология колоноскопи би могло да бъдат пропуснати от човешкото око.

Предимството на използвания изкуствения интелект (АI) е, че маркира откритите находки и подсказва на ендоскописта къде точно да насочи вниманието си, а това води до повишаване прецизността на работата и повишава откриваемостта на промените в лигавицата още в най-ранен стадий. В конкретния случай, той позволява откриването на най-ранните лигавични промени, респективно на най-малките дебелочревни лезии, в частност полипи, което е гаранция за възможността за отстраняването им и осъществяване на превенция на рак на дебело черво.

Много съществено предимство на еноскопската система OLYMPUS X1, спрямо подобни диагностични системи, е вградената система за ранна тумор детекция, посредством визуализация на дълбоката кръвоносна мрежа и то без необходимост от контрастни вещества. Тя помага да бъдат открити оптималните места за взимане на биопсия, като прави процедурите по-безопасни и по-нискорискови. Съкращава се времето на изследването и престоя на пациентите в болницата.

Новата система позволява диагностицирането, лечението и наблюдението на заболявания като рефлукс, язви, болест на Крон, целиакия и рак на дебелото черво. Ендоскопът се използва обичайно по време на скринингова колоноскопия, когато гастроентеролог изследва вътрешната обвивка на колона и може да премахне всякакви потенциално канцерозни участъци, известни като полипи. Добавянето на новите технологии за визуализация в системата EVIS X1 може да помогне на лекарите да визуализират тези аномалии.

-------------------------------------

Клиниката по Гастроентерология и хепатология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост осигурява целогодишно навременна, специализирана и достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса. Това включва специализирани консултации, амбулаторно и болнично планирани и в условията на спешност медицински дейности покриващи и общата вътрешна медицина.