Повече от 100 софиянци и граждани от цялата страна дариха любими книги в инициативата „Книги в клиниката“, която има за цел да сподели книги с пациентите на онкологичния център на Аджибадем Сити Клиник по повод отбелязването на една година от откриването на болницата. Така всеки приет за лечение ще може да вземе книга от библиотеката в Центъра за немедицинска грижа, да я прочете по време на престоя си и да я остави за друг.

Психолозите насърчават четенето в болницата, защото развива концентрацията и намалява тревожността на пациента.  Средният престой на пациент, който провежда курс на химиотерапия, е между 3 и 5 дни. В Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център са създадени различни възможности за четене и усамотение – в самостоятелната стая на пациента, в Центъра за немедицинска грижа и в уютни кътове в чакалните и в самия инфузионен център. Ако пациентът не може да чете сам поради някакви причина, служител на Центъра за немедицинска грижа е насреща както да му почете, така и да поговори с него за предизвикателствата след поставянето на диагнозата.

В Центъра за немедицинска грижа на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център работят клинични психолози, клинични социални работници и пациентски консултанти, които предоставят емоционална подкрепа, психологически консултации и информация за социални, здравни и трудови права. Специалистите на центъра работят и с близки на пациентите, както и с децата, чиито родители се сблъскват с онкологичното заболяване. За една година екипът е оказал съдействие на повече от 270 души. Центърът организира групи за взаимопощ за пациенти и близки и групи за споделяне и опит за професионалисти по здравни грижи.

Преди дни сградата на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център бе отличена за „Сграда на годината“ 2016. Болницата има отделения по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, клиники по нуклеарна медицина, образна диагностика, обща и клинична патология, генетика, гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури. За една година в болницата са лекувани над 1500 новодиагностицирани пациенти, а повече от 20 000 са преминали през диагностичните и терапевтични звена на онкологичния център. Oсновен фокус в работата на лечебното заведение е индивидуалния подходза пациента и обучението за грижа за здравето в домашна среда.