Екипът от медицински физици към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център се класира на първо място в Европа по дозиметрично планиране при лъчетерапия на онкоболни пациенти. Отличните резултати на българските физици са от международно състезание, което представи най-добрите практики в световен мащаб за планиране на лъчелечение. Авторитетният конкурс се организира за трета поредна година от Radiation Knowledge с участието на повече от 2000 медицински физици от 85 различни държави. Това признание за физиците от Онкологичния център на Аджибадем Сити Клиник ги подрежда сред водещите специалисти в тази област заедно с представителите на Индия, Китай и САЩ. Прецизното планиране на дозирането при лъчетерапията е изключително важно за пациента и за последващите резултати от лечението. А добрата екипна работа между медицинския физик, лекаря онколог и рентгеновите лаборанти са определящи за прогреса и успеха на всяка лъчетерапия.

Яна Янкова събра 89.01 точки от общо 100 възможни при представяне на плана си за лечение на рак на лява гърда / 3D – CRT/. Резултатът й отреди заслуженото 5-то място в света, но и първо място в Европа, след като бе изпреварена единствено от представителите на Индия, Колумбия и САЩ. Александър Аврамов и Десислав Стоянов се класираха съответно на 11-то и 13-то място в същата категория за планиране. Така на първите 13 места представителите от България са общо трима.

Освен в категория за планиране за лечение на рак на гърдата, медицинските физици от Онкологичен център участваха и с предложение за дозиметрично планиране при лечение на бял дроб /SBRT/. И тук предложената техника за лечение и прилагане на стереотактична лъчева терапия по плана на Александър Аврамов се класира сред водещите лечебни планове с резултат от 99.36 точки.

Постигнатите резултати от международното състезание са не само повод за гордост, но те доказват, че в Kлиниката по Лъчелечение и Радио хирургия се работи на световно ниво. Благодарение на съвременната апаратура и техниките на лечение, които Онкологичният център прилага, пациентите получават едновременно по-безопасно и доказано ефективно лечение.