Лъчелечението със задържане на дишане при пациентки с рак на лява гърда е метод за следоперативно лечение, който редуцира в максимална степен облъчването на сърцето и осигурява бързо възстановяване след процедура. Модерната интервенция се прилага в Клиниката по Лъчелечение и Радиохирургия, ръководена от д-р Николай Недев. Опитният му екип от висококвалифицирани специалисти осигурява минимален травматизъм благодарение на изключително прецизната планираща процедура и спазване на съвременните протоколи за безопасност на интервенцията.

Лъчелечението със задържане на дишане е единственият метод, който действа с прецизна точност при насочване на лъчевите снопове и същевременно осигурява елиминиране на дозата в сърцето. Облъчването се прави при дълбоко вдишване. Дъхът се задържа за една минута, при което белият дроб се раздува и така отдалечава сърцето от гръдната стена. По команда от машина след тази минута пациентът възстановява нормалното си дишане и след почивка отново вдишва дълбоко. Тази процедура изисква синхронизирано действие от страна на експерт в Клиниката по Лъчелечение и Радиохирургия, както и от пациента. Специалистите с дългогодишен опит в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център прецизно извършват лъчелечението със задържане на дишане, като се съобразяват  в максимална степен с пациентите и им създават удобство по време на интервенцията. Облъчването се контролира чрез пулта за управление на модерен линеен ускорител и при евентуална умора и издишване облъчването прекъсва автоматично, докато пациентът вдиша отново.

Клиниката по Лъчелечение  и Радиохирургия е интегрален компонент на онкологичната болница и разполага с най-съвременните машини за лъчелечение в света.  За разлика от стандартните техники на облъчване, два линейни ускорителя ТруБийм на компанията Вариан действат с изключителна прецизност и намаляване на дозата в околните здрави тъкани и органи. Единият от тях е със STX спецификации, насочени към формирането на малки, високофокусирани полета лъчение. Отделението е оборудвано и с модерна брахитерапевтична система за рак на простата, с която единствено в Клиниката по Лъчелечение и Радиохирургия се запазва простата и нейните основни функции. 

Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център се утвърждава като лидер с богат опит в извършването на модерни и щадящи методи на лечение. Клиниката по лъчелечение и радиохирургия работи по клинични пътеки и процедури на НЗОК без доплащане за пациентите.