От началото на юли 2020г. в клиниката по Гастроентерология в болница Младост функционира втора ендоскопска зала, с което се отговаря на увеличения брой пациенти и позволява на екипа да извършва по-голям брой процедури. Новата зала поема извършването на всички процедури под ехографски контрол, който изискват еднодневен престой и е оборудвана с чисто нов аргон-плазмен коагулатор (АПК) за деструкция на лезии на хранопровод, стомах, черво. Това е доказано по-бърз и лесен метод, алтернативен на по-скъпите лазерни техники.

Всички процедури под рентгенов контрол продължават да се извършват главно в първа ендоскопска зала , като това разпределение позволява на екипа да работи в още по-тясно сътрудничество с всички клиники и отделения в болницата. Времето за изчакване на пациентите е съкратено не само от разширения дневен стационар, но и от откриването на самостоятелна регистратура към клиниката.

С откриването на новото звено, клиниката по Гастроентерология осигурява затворен цикъл от  навременна, специализирана и достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса.