Центърът за немедицинска грижа в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център надгражда дейността си с въвеждането на групи за взаимопомощ при загуба на близък. Организирането на такива групи започва от януари 2018г. и има за цел да даде възможност на пряко засегнатите членове от семейния и приятелския кръг на пациента да получат емоционална подкрепа в този труден етап.

Групите за взаимопомощ при загуба на близък се провеждат с професионалната помощ на клиничния  психолог д-р Маргарита Торейн и клиничния социален работник Александър Миланов от Центъра за немедицинска грижа, които осигуряват защитена среда на доверие и съпричастност. Именно създаването на сигурно емоционално пространство се оказва предпоставка за споделяне на преживяванията между хора, изправени пред сходна житейска ситуация. При споделяне в група се създава усещане на отделните членове, че не са единствени в този труден процес. Това е възможност за семействата при загуба на близък да се учат от опита на другите участници в групата и заедно да търсят пътя, по който да преодолеят трудния момент и да се върнат към пълноценен живот.

Подпомагането на деца в този труден етап изисква по-специфична експертиза и това е причината Центърът за немедицинска грижа да въведе първите в България групи за взаимопомощ с фокус към тях. При загуба на родител, баба, дядо или друг член от семейството на децата се предоставя възможност в рамките на индивидуални сесии или в малки групи да разговарят за случилото се, да изразяват своите преживявания във връзка със загубата и да получат емоционална подкрепа.

Групите за споделяне за възрастни и деца се организират веднъж месечно в Центъра за немедицинска грижа в Онкологичния център на Аджибадем Сити Клиник. Хората, желаещи да се включат в такава група или да се консултират индивидуално, могат да се свържат с Центъра за немедицинска грижа на тел. 02 413 73 41.