Антон е мъж на 50г., отскоро диагностициран с диабет тип 2. От известно време започва да изпитва болка в горната част на корема. Първоначално започва лечение в родния му град Кюстендил, където е лекуван от остър панкреатит. Постепенно състоянието му се влошава и той постъпва в клиниката по Гастроентерология и хапатология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост със силни оплаквания за дискомфорт, тежест в стомаха, отпадналост и липса на апетит.

След извършването на преглед и образни изследвания се установява, че Антон има 12 см. псевдокиста на панкреаса, която е силно инфектирана и застрашава живота му. Смята се, че острият панкреатит е основната причина за образуването на псевдокисти. Сходна е ситуацията и при Антон

“Подобно състояние е много специфично и трудно за овладяване със стандартна хирургична интервенция, поради наличието на бактериална инфекция в кистата. Разпространението й в кръвотока на пациента, би довело до фатален край. Това са едни от най-рисковите пациенти”, коментира проф. Ханджиев, завеждащ клиниката по Гастроентерология и хепатология.

След обсъждане в екипа се приложи ехоендоскопско дрениране на псевдокистата, чрез поставянето на покрит, метален, саморазширяващ се стент тип "LAMS", последван от назо-кистичен стент, с което се постигна дрениране на цялата възпалена течност. Благодарение на тази манипулация се отстрани над 1л. течност от тялото на пациента. Процедурата изисква изключителна прецизност поради наличието и на голям венозен съд със силно нагънат ход по коремната стена (Фиг 1). Процедурата премина без усложнения, а скоро след това пациентът показа видимо подобрение във физикален, ехографски и лабораторен статус.

“Ехоендоскопското ендопротезиране е най-иновативният метод за имплантиране на стентове в гастроентерологията и има широко приложение. Могат да свързват жлъчен мехур със стомах или псевдокисти на панкреас със стомах, общ жлъчен канал с тънко черво и ляв дял на черен дроб със стомах. По този начин се създава нехирургична анастомоза - т.н. дренаж между тези органи при пациенти със злокачествени или доброкачествени заболявания на черен дроб, жлъчен мехур и панкреас. Това спестява тежки, отворени интервенции при тези високорискови пациенти”, добави д-р Борис Крумов, гастроентеролог в клиниката по Гастроентерология и хепатология,

Антон беше изписан само 6 дни след процедурата в добро състояние, а извършеният контролен скенер на корема след няколко месеца показа отличен резултат от ехоендоскопското ендопротезиране – изцяло резорбирана киста, нехирургично (Фиг. 3)

"Много хора определиха излекуването ми като чудо, но аз не смятам така. Знам мястото и хората, помня всеки един момент от лечението и смело мога да заявя, че екипът на проф. Ханджиев са лекари, които знаят какво правят и не разчитат на чудеса. Благодарен съм за грижите, отношението и вниманието, които проявиха към мен и за това, че не се отказаха, въпреки усложненото ми състояние", споделя Антон. "Винаги ще помня реакцията на д-р Крумов, когато ме прегледа след манипулацията. Нямаше нужда да казва, каквото и да било. Познах по очите му, че ще живея", добавя той. 

Фиг. 3 Ехографски образ на кистата погледнато през стомаха по време на интервенцията - преди и след дрениране на кистата