През ноември месец се проведе 49-тото издание на VEITHsymposium - най-реномираният световен конгрес по съдова медицина. В него взеха участие и трима лекари от групата на Аджибадем Сити Клиник - доц. д-р Стефан Стефанов, завеждащ Отделението по съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, проф. Иво Петров, завеждащ Клиника по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център и проф. д-р Васил Червенков, ръководител Клиника по съдова хирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Мултидисциплинарният конгрес “VEITH Symposium” предоставя на съдови хирурзи, интервенционални кардиолози, интервенционални ангиолози и други съдови специалисти, възможност да научат най-актуалната информация в лечението на съдовите заболявания. Събитието включва бързи презентации от световноизвестни съдови специалисти с акцент върху най-новите постижения, променящи се концепции в диагностиката и управлението, актуални противоречия, нови техники и нова технология. 

Доц. д-р Стефан Стефанов, завеждащ Отделението по съдова хирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, изнесе презентация в областта на оперативното лечение при усложнения след аортно стентиране на аневризми на коремната аорта с многослойни аортни стентове. Второто му участие в презентация, съвместно с проф. Холценбайн от Австрия, бе в областта на оперативно лечение на аневризми на бъбречните артерии. Представеният случай в презентацията е на пациент на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, на когото за първи път у нас беше приложено едновременно оперативно лечение на рядка комбинация от съдово и неопластично заболяване на бъбрек.

Проф. д-р Иво Петров, дмн, завеждащ Клиника по кардиология и ангиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, взе участие в конгреса с три лекции на тема ендоваскуларни интервенции във вертебро-базиларната система при остър исхимичен инсулт, чимни техника за справяне с лезии в аортната дъга и базираната на изкуствения интелект инфрачервена термогрaфия за диагностика на периферно-съдови заболявания.

Събитието се създава като малка научна среща от няколко специалисти през 70-те години, организирана от Хенри Хаймовичи, и се разраства до мащабно събитие с повече 5000 участници. Днес симпозиумът придобива международен обхват с акцент върху сърдечно съдовата медицина, съдържайки доклади от всички области на съдовата медицина, като бяха разисквани възможностите на всички методи за лечението на разнообразната съдова патология. 

Свързани отделения