БЛАГОДАРНОСТ

Болест тежка ме нападна,

все по болниците тичам .

За бъдеще план пропадна,

но аз живота обичам.

Душата ми се възмути 

от тази болест жестока,

а моите плахи очи

намериха права посока.

Откриха Acibadem City Clinic,

известна с методи нови.

С млади лекари прочути 

в миг да помагат готови.

Доктор Арабаджиев е перфектен.

Каза, че ще оздравея,

умен, учтив и коректен

вдъхна ми вяра да живея.

Сестри, лекари, санитари, администратори,

се отнасят с уважение,

на болните са другари

в трудното, сложно лечение.

Благодаря ви мили хора

да сте живи, да сте  здрави, 

на болните да сте опора

и в семействата щастливи.