Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост внедри AIR™ Recon DL - революционна технология за реконструкция на ЯМР изображения, разработена от GE Healthcare. Тази иновативна платформа представлява значителна стъпка напред в областта на медицинските изследвания и диагностика ще предостави на пациентите по-високо качество на изображенията и подобрена диагностична точност.

AIR™ Recon DL е алгоритъм за реконструкция на MR изображения, базиран на изкуствен интелект  (AI) и "Deep Learning" (DL). Тази технология е създадена да премахва т.н. "шум" от суровите ЯМР изображения, като предоставя изключително ясни и детайлни резултати. Използвайки алгоритъм, който подобрява съотношението на сигнал към шум (SNR) и яснотата на изображенията, AIR™ Recon DL съкращава времето за сканиране с до 50% и подобрява общото изживяване на пациентите по време на процедурата.

Обучен върху над 10 000 изображения, благодарение на платформата за изкуствен интелект на GE - Edison™ AI, новата технология използва база дани от над 100 000 уникални разпознавания на модели за шум и ниска резолюция, за да реконструира най-доброто възможно изображение по конкретните параметри, зададени от лаборанта. Иновативна технология за "SNR" разпознава обичайни неясни полета и ги преобразува в подобрена детайлност на изображението. 

"Рентгенолозите и технолозите знаем, че винаги има компромис между качеството на едно изображение и времето за сканиране. Просто казано, по-дългото време за сканиране води до по-добро изображение, но за съжаление, този модел не се вписва добре в реалността. Комбинирането на голям брой пациенти, желанието им за по-кратка процедура, а и спешността в поставянето на диагнозата, понякога водят до по-късото време за реално сканиране. Съответно това води до намалено съотношение сигнал-шум и лошо качество на изображенията, което е предпоставка за неточна диагноза и нуждата от повторни сканирания. Внедряването на AIR™ Recon DL в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост представлява огромна крачка към подобряване на медицинската диагностика и обслужването на пациентите ни. Технологията увеличава яснотата на изображенията с около 60%, което ни помага за поставяне на окончателната диагноза веднага без да се налага доуточняващи подходи.", коментира доц. Веселка Стойнова, завеждащ Клиниката по Образна диагностика в болницата.

AIR™ Recon DL вече се използва с голям успех в медицинската практика и е на разположение за пациентите в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Тази иновация предоставя най-добрите стандарти в областта на медицинската грижа и диагностика и подчертава ангажимента на клиниката към предоставянето на най-добрите възможности за своите пациенти.

-------------------------------------

Повече информация и планиране на изследване може да получите на *5544 с опция Младост