Статия за в-к 24 часа

Проф. Дудов, на какво ниво е медицинската онкология у нас спрямо това в ЕС и САЩ? Може ли да се твърди, че пациентът тук получава това, което би получил в Германия например?

Като познания и терапевтични възможности медицинската онкология в България определено се доближава до най-високите европейски и световни стандарти. Разбира се, идват въпросите за диагностичните възможности, както и за някои видове лечение, свързани с необходимостта от най-съвременна апаратура. В този смисъл, чисто медицинската онкология (химиотерапия) на солидните тумори при човека е на много високо ниво, но досега съществуваха затрудненията в оптималната диагностика и съпътстващото или последващото лъчево или нуклеарно лечение.

В Германия, за кратко време и на едно място, се извършва бърза и ефективна диагностика на злокачествените тумори. В кратки срокове пациентът се разглежда на онкологична комисия, която у нас се нарича Туморен борд. След това се започва лечение с химиотерапия, лъчелечение или комбинация от двете. Това е огромно предимство, тъй като именно навременното лечение гарантира по-добри резултати. За да започне то обаче, е необходима перфектна навременна диагностика във всички нейни аспекти. Това важи от обикновенното рентгеново изследване, през компютърната томография, SPECT/CT, други сцинтиграфски изследвания, позитронно емисионна томография (PET/CT) и редица други.

Какво липсва в организацията и терапевтичните ръководства у нас, за да сме на най-високо ниво?

Терапевтичните ръководства по медицинска онкология или, както е прието да се наричат – фармако-терапевтични ръководства (ФТР), сa изключителен успех в българската медицина. Решението да има такива задължителни документи стандартизира грижата, както за раково болните в страната, така и за лечението в различните други специалности. Все още много специалности не са предали за разглеждане техните проекти на ФТР. Нашето ръководство е предадено и прието на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Проектът беше изработен от Българското онкологично научно дружество (БОНД) на базата на тъка наречените „златни стандарти“, приети от ESMO (Европейско общество по медицинска онкология) и ASCO (Американско общество за клинична онкология). Техните препоръки в работата бяха отчетени и в нашите ръководства, както и в проекта, който предадохме на НСЦРЛП. След работа в посочения съвет, ръководството беше прието, след което беше публикувано на сайта на съвета и вече е задължителен елемент от лечението. В този смисъл, терапевтичното ръководство по медицинска онкология е най-съвременно и пълноценно. Към комисията ще се подават ежегодни актуализации. Следващата от тях ще бъде приета на 8-ми и 9-ти април, 2016 г. по време на Националната конференция по медицинска онкология, която се провежда ежегодно в София.

Естесвен е обаче въпроса защо при разписани отлични правила за лечение и регистрирани представители на основните фармакологични класове все още има да се работи много и не се получават достатъчно добри резултати. На първо място, причина за това е разкъсването на диагностиката в различни лечебни заведения. И сега сме свидетели как на повечето места се разпращат пациенти на принципа: „Отиди там да ти проверят сърцето“, „Направи скенер или PET/CT в тази или тази болница“ и редица други такива. Всичко това демотивира и болните и персонала, води до хаотично циркулиране на пациенти между различни лечебни заведения. Често пъти интерпретацията е от персонал, който не е специализиран в областта на онкологията и болният не рядко получава неадекватни, а понякога дори безумни съвети, при това с най-добри намерения. Неслучайно „диригентът“ на диагностиката, лечението и проследяването на раково болните в целия цивилизован свят е медицинският онколог (химиотерапевт). Тази смяна на ролите в страната за съжаление изграва лоша шега и на пациенти, и на персонал. Синдромът „кой да води бащина дружина“ е дълбоко вкоренен и по принцип е част от нашата народопсихология. И така, докато няма ясни правила, които безпрекословно да се спазват, и затворен цикъл на лечение на едно място, винаги ще се привнася „шум в системата“. Този шум обаче, за някои може да бъде фатален поради разкъсването на метода.

Не на последно място, липсата на изучаване на медицинска онкология (химиотерапия) по време на обучението по медицина също изиграва безкрайно лоша шега! Много колеги завършват, след това специализират, но остават с недостатъчни познания или напълно липсващи такива в областта, както на медицинската онкология, така и в областта на онкологията изобщо. Те стават прекрасни специалисти в своята област, но срещата им с онкологични болни често е свързана дори с не много ясни представи къде те да бъдат насочени. Това обаче, не е тяхна вина – това е дълбоко погрешната система на обучение по медицина у нас. В Европа и Северна Америка хората боледуват и загиват най-често по две причини – съдови болести (инфаркти, инсулти) и рак. За да не се изучава рака като втора причина за смърт при човека, е явно, че има груби пропуски. Непознаването на тази специалност често прави представата за нея доста посредствена – „някакви лекарства, някакви химии“... Това е причината някои специалности да приемат, че могат да правят химиотерапия, което е толкова абсурдно, колкото и ако химиотерапевтите решат да започнат да оперират. Така че ние имаме добри терапевтични ръководства, но нямаме спазвана от всички ефективна доктрина. На повечето места липсва комплексност на диагностиката и лечението.

Решен ли е въпросът с достъпа и комплексното лечение на рака в новата здравна карта? Какво ще се промени спрямо сегашната практика?

Не се наемам да коментирам новата здравна карта, тъй като не я познавам. Мисля, че тя може да бъде решаващ инструмент в комплексното и най-вече правилно лечение на рака. За нова здравна карта се говори вече от около 10 години. Имаше редица проекти, някои от които варираха от научнофантастични до откровенно шизоидни, но от дългите години, като че ли всички претръпнахме на това. Надявам се настоящият екип на МЗ да е създал работеща форма на регулация. Както споменах – не си позволявам да коментирам нещо, с което не съм запознат, тъй като в България най-големите „коментатори“ са именно тези, които нямат представа и никога не са се запознавали с коментирания проблем.

Предстои откриването на онкологичната част на Аджибадем Сити Клиник. Защо се заехте да я оглавите - какво повече има там, какво ще намери пациентът, което не може другаде? 

Преминаването ми на работа в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център беше едно голямо предизвикателство, каквото рядко съм имал досега. Преди години, когато започнах работа в Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания София-град (тогава Столичен онкологичен диспансер), имах предизвикателството да работя по нов начин единственото, което съм желаел – химиотерапията на болните от рак. Работа, която да бъде поставена по нов начин, тъй като тогава специалността беше поставена често на основата на неадекватни медицински факти. Впоследствие, с помощта на прекрасните колеги, с които успяхме да направим екип, нещата, макар и трудно, тръгнаха успешно напред. Така се отделихме и в отделна сграда с ново оборудване, което за онези години беше безкрайно трудно, включително една от първите съвременни гама камери, която буквално бях изпросил като дарение от кмета на Виена. И така, напред и напред, толкова години, които като че ли отлетяха като миг, защото, напускайки, за да оглавя клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, се оказа, че са минали 23 години. Впоследствие, бързо излетяха и 5 години в ИСУЛ, където работят изключителни професионалисти с доказани качества, както в диагностиката, така и в голяма степен – в комплексното лечение на раково болните. Изключителни специалисти в областите на хирургията, УНГ, лъчелечение, диагностични специалности и редица други. Точно това беше моментът на може би най-голямо приближаване на идеята за комплексност.

Тогава дойде предложението за работа в една среда, напълно отговаряща на представите за най-съвременно онкологично лечение, диагностика и проследяване със супер модерни и невиждани засега в България възможности. Това ме ангажира така силно, защото всеки, който ме познава, знае, че основното в моя живот е модерното и с разбиране лечение в областта на медицинската онкология. В тази уникална болница – болница от бъдещето, пациентите могат да намерят целия набор от специфична диагностика, чрез която да се постигне пълен резултат на тяхното заболяване. Къде е разположен туморът, какви са неговите хистологични характеристики, какви са резултатите от неговата имунохистохимия, генетично изследване на туморите, изследвания на ниво метаболизъм чрез умело подбрани за конкретния болен изотопи, които в условията на PET/CT и някои други подобни методи дават уникална информация, която служи за по-нататъшното изграждане на диагностичен и лечебен алгоритъм, индивидуаллизиран и прецизиран за всеки конкретен пациент.

Възможностите за лъчелечение също са уникални. Те включват три най-съвременни линейни ускорителя, които имат не само най-добрия хардуер, но и уникален софтуер, необходим за лечението на редица локализации. Два от апаратите са с възможности за провеждане на стереотаксична радиохирургия, за която сега български граждани пътуват до страни от Западна Европа или Турция, тъй като такъв вид лъчева хирургия не се провежда в страната. Ще могат бързо и ефективно, при това само за минути, да се извършват лъчеви операции на мозъчни първични тумори или метастази от други места; лъчеви операции на първични и метастатични тумори в белите дробове, панкреаса, черния дроб, лимфни възли в ретроперитонеума и редица други труднодостъпни места. Всичко това е изцяло ново за България и многократно увеличава шансовете за излекуване и дълготрайно удължаване на живота.

Уникална ще бъде и апаратурата за тъй наречената брахитерапия – приложение на локално лъчелечение при локализации като рак на маточната шийка, рак на простатата и, искам да подчертая – туморите на главата и шията, при които този метод не се прилага в страната. Това не само ще доведе до удължаване живота на огромна група болни, но също така ще се избегнат провежданите досега хирургични интервенции, които тежко осакатяват – например премахване на част или на целия език, слюнчени жлези, части от буза, ухо и редица други. Такива болни не само че досега бяха подлагани на жестоко страдание от приложените интервенции, но също така последните не удължаваха достатъчно живота им.

Също така комбинацията от лъчелечение с химиотерапия ще бъде една от водещите перспективи в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център. В тази връзка, водещ ще бъде органосъхраняващият подход. Този метод, приложен например при рака на ректума (най-ниската част на дебелото черво), дава възможност за отлично лечебно повлияване и, в повечето от случаите, спомага да не се извежда т.нар. изкуствен анус на коремната стена. Подобни примери за органно съхраняване, към което ще се стремим и за което вече имаме техническа възможност, са много и аз няма да се спирам на всеки един от тях.

Медицинската онкология (химиотерапия) и Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център ще дава възможност за лечение, както с всички класически противотуморни лекарства, така и с биологична терапия, насочена към конкретни генетични характеристики (мишени). Ще се използват лекарствени продукти, които директно да поразяват туморните клетки и това е така наречената таргетна (мишенна) терапия. Тези мишени ще могат да се намират и при нас като за целта имаме изградена най-модерна генетична лаборатория, в която работят водещи специалисти. Има и други уникални методи, с които болницата разполага, за да уточни точните лекарства, необходими на точния пациент и в точното време. Всичко е толкова издържано и на такова ниво, че представлява предизвикателство за всеки клиницист, който работи онкология. Разбира се, важни са и чисто битовите условия, които са в най високи стандарти за изграждане на лечебно заведение като те се преплитат с най-модерни медицински технологии. Болницата е проектирана от водещи компании в САЩ и в изграждането и има единна философия на функциониране.

Осигурено ли е комплексно лечение, за кои онкозаболявания, ще се плаща ли от НЗОК? 

УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Онкологичен Център естествено осигурява комплексно лечение на рака, включително очакваме договор с НЗОК. Надяваме се, че те като наши партньори напълно ще разбират най-високото качество на медицинската услуга, което ще им предоставяме. Разбира се, повече информация относно сроковете и обема на договаряне би следвало да потърсите и от тях.

Как може да оцелее и да се развива една частна онкология - на какво залагате в оборудването, медицинската дейност и достъпа на пациента?

Според мен, за да оцелее една частна онкология, тя трябва да има най-съвременно, най-авангардно, ефективно и софистицирано оборудване. Разбира се, за да може това оборудване да работи, а пациентите да получават адекватно лечение, са необходими и утвърдени специалисти, но, както винаги съм изтъквал - подпомогнати и от млади и добре образовани колеги, които да се учат от тях, да има приемственост и един ден те да бъдат учителите на следващите поколения специалисти. Свръхбързоразвиваща се сфера на медицината и човешкото познание като медицинската онкология изисква и налага непрекъснато застъпване на поколенията. Не случайно на сайта на Световната Здравна Организация изрично се упоменава, че двигателят в съвременната наука (не само в медицината) е медицинската онкология и тя ще предопределя цялостното научно развитие в света най-малко до 2030-а година. При тези дадености и фактология се надяваме да сме постигнали най-доброто възможно и за нашата страна. Дано това да бъде оценено по достойнство, не само от пациентите, но и от регулаторните органи, за да се постигне улеснен достъп на пациентите и да се даде шанс на българските граждани да получат най-съвременно лечение в собствената си страна.

Може ли реално да намалее потокът пациенти към турските онкоклиники? Какво има там, което липсва у нас и информиран ли е добре пациентът срещу евентуални спекулации?

Наличието на най-съвременни възможности за лечение рязко ще намали потока на пациенти от България към страните от Европа или Турция. Нещо повече – ние ще разполагаме с такава база, че е много вероятно да се случи дори обратното – пациенти от Европа или Турция, които да желаят да проведат лечението си у нас. Това е напълно възможно, защото пациентите в тези страни са добре информирани и в кратки срокове ще разберат къде има авангардно и необходимо за тях лечение. За съжаление българските граждани не са добре информирани относно лечебните възможности, предлагани в страната и чужбина. В тази връзка новата болница ще им предложи и пациентски център, в който ще им се предоставя такава информация, за да може те да вземат своето решение в условията на безпристрастен информиран избор.