Съвместно с Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания (АПОЗ), Аджибадем Сити Клиник постави началото на първото от поредица планирани събития в партньорство с БОРКА – Македония за подобряване на качеството на лечение на пациенти с онкологични заболявания.

12 пациенти от гр. Велес, членове и представители на пациентската организация БОРКА - Македония присъстваха като целта на събитието бе да подобри разбирането им за ефективните подходи в съвременното лечение и да получават полезна информация за достъпна модерна медицинска грижа, отговаряща на съвременните световни медицински стандарти.

Медицинските и други специалисти развиват уменията си за общуване и специфично информиране на пациенти с онкологични заболявания.

Съобразно политиките си, болницата привлича интереса на пациенти от чужбина и развива направление Медицински туризъм.