Университетската болница за активно лечение Аджибадем Сити Клиник и Диагностично – консултативен център Аджибадем Сити Клиник бяха отличени в Националния конкурс „СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016” в категорията "Социална инфраструктура - здравеопазване и образование". Онкологичният център на веригата бе избран от 27-членното жури с председател Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие. Престижното отличие бе връчено по време на официална церемония, проведена под патронажа на Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Отличеното лечебното заведение бе открито преди година и е с площ от малко над 10 000 м2 РЗП. 8-етажната сграда се намира на бул. "Цариградско шосе" в столицата и впечатлява с модерната си визия. Болницата разполага с повече от 70 легла, разположени в самостоятелни стаи. 

Концептуалният проект е разработен от специализираното в проектиране на болнични сгради американско проектантско архитектурно бюро HKS, като от българска страна е доразвит в идейна, техническа и работна фаза от колектив на „Проарх“ АД с ръководител арх. Илия Еврев. При проектирането на онкологичната клиника са използвани световно утвърдените американски и британски стандарти за болнични сгради – Department of Veterans Affairs, Health Building notes-Department of Health.

"Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е най-модерната специализирана болница за онкология в България, за която инвестиция надвишава 70 милиона лв. Средствата са вложени в уникално за страната оборудване, инфраструктура и медицински подходи в полза на по-високото качество на лечение и грижа за страдащите от социално-значими заболявания", заяви по време на церемонията Илиан Григоров, изпълнителен директор на групата Аджибадем Сити Клиник. Той допълни, че сливането с глобалната здравна група "Аджибадем" е довело до създаването на най-големия доставчик на здравни услуги в България, който ще бъде основен източник на иновации в медицината и цялостната грижа за пациентите в близко бъдеще. 

Онкологичният център е оборудвана с 2 линейни ускорителя, апарат за брахитерапия, 1,5 Тесла магнитен резонанс, 128 многосрезов компютърен томограф, както и два свръхмодерни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT (Гама камера) и PET/CT (ПЕТ скенер). Тук е внедрена и първата за България дигитална триизмерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. 

В онкологичния център са обособени клиники по медицинска онкология, лъчетерапия и радиохирургия, нуклеарна медицина, клинична патология, генетика. Болницата е припозната за високото качество на извършваната химиотерапия, таргетна терапия, генетични консултации, рехабилитация и психологическа грижа за пациентите и техните близки. 

В модерното лечебно заведение работят водещи специалисти, като амбицията е да бъдат привлечени обратно у нас български лекари, утвърдени в световноизвестни клиники в Европа и света. Медицинският персонал надхвърля 250 лекари и професионалисти по здравни грижи.