Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е модерно лечебно заведение за комплексно и високотехнологично лечение на рак, което изцяло се покрива от клиничните пътеки на НЗОК и болните не доплащат нищо за своето лечение. На разположение на пациентите е Туморен борд, в който утвърдени в своите области специалисти дискутират индивидуалния план на лечение. Консултациите могат да бъдат под формата на преглед или предоставяне на второ мнение по вече налични документи и изследвания. Болницата разполага с обособени клиники по:

  • Медицинска онкология - провеждане на противотуморно лекарствено лечение (химиотерапия), инфузионни вливания, както и таргетна терапия
  • Лъчелечение - външна и вътрешна радиационна терапия на засегнати ракови клетки, с оглед съхраняването на съседни тъкани и органи
  • Нуклеарна медицина - получаване на комбинирано изображение, съчетаващо структурни и функционални промени в тялото на пациента като следствие от неговото заболяване
  • Образна диагностика - постигане на оптимални диагностични резултати в следствие на използването на висок клас дигитални апарати за диагностика и превенция
  • Клинична патология - извършване на морфологични изследвания на материали с различен характер (биопсии от засегнати зони) с цел предприемане на адекватно и индивидуално лечение
  • Медицинска генетика - оценка на генетичния риск, генетичните и геномните подходи за изучаване на развитието на рака, както и управление на генетичните заболявания
  • Гастроентерология - навременна и специализиране медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса

За да разгледате снимки на клиниките и модерната апаратура на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, моля натиснете тук.