Обучение за професионалисти по здравни грижи се проведе в Аджибадем Сити Клниик Онкологичен център на 10 и 11 февруари. Събитието, организирано от АПОЗ и приятели, Българско онкологично научно дружество и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, е първото издание на регулярни семинари за повишаване на квалификацията на медицински сестри в сферата на онкологичното лечение. На форума присъстваха 80 медицински сестри, представители на 28 специализирани здравни заведения за лечение на онкологични заболявания в страната. Лектори бяха проф. Асен Дудов, медицински директор на онкологичния център, д-р Желязко Арабаджиев, д-р Константин Харадинов и д-р Светлана Ганчева. Професионализацията при онкологичните сестри и различните функции и компетентности бяха представени от главната сестра на онкологичния център Ангелина Василева и старшата сестра на отделението по медицинска онкология Изабела Виденова. В панела за ролята на психологическа подкрепа, социално информиране и консултиране се включиха д-р Маргарита Тарейн и Александър Миланов от Центъра за немедицинска грижа на Онкологичния център.
 
Това издание на форума акцентира върху най-масовия в националната статистика вид рак при мъжете - този на белия дроб. Програмата беше разделена на медицински, психосоциален  и организационен панел, които и занапред ще присъстват във всяко следващо издание на Онкоакадемията. Събитието е дългосрочно и всяко издание ще се кредитира от БАПЗГ с оптимален брой кредитни точки.
 
Основна тема на дискусиите беше информирането на пациента и възможността то да бъде част от официалните пълномощия на медицинската сестра. Тази тема пряко кореспондира с текущ проект на АПОЗ и приятели, финансиран от UICC и целящ разширяване на пълномощията на медицинската сестра да поднася информация на пациента в определени от лекаря граници.