Медицински дейности

Педиатрия

юни 29, 2021, 14:07
Title : Педиатрия
Icon : pediatric-7
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code : 17
Show appointment button : No
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : Yes

В Педиатричния кабинет се извършват прегледи и консултации във връзка с всички заболявания, налагащи амбулаторен преглед в детската възраст - до 18 г.:

- профилактична дейност (детска консултация, с оценка на физическото и психомоторно развитие, перспектива за извършване на редовни имунизации).

- лечебна дейност (деца на възраст от 0 до 18 години; остри и хронични заболявания).

Прегледите в кабинета по Педиатрия се извършват от д-р Тодор Тодоров.

За записване на час за консултация може да се обадите на телефон *5544 или 0700 13 127. 

В качеството си на администратор на лични данни, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита и обработва предоставената от Вас информация в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. * Моля, имайте предвид, че предоставянето на консултация и разглеждането на документи за лице, което е различно от изпращача не е позволено и „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД няма да проведе дистанционната консултация в тези случаи. Информираме Ви, че предоставянето на невярна информация, съставянето на неистински документ или всеки опит за подвеждане на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД може да доведе до понасяне на съответната от Вас отговорност.

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories for general information
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis