Съдова хирургия

Специализирано лечение

В Клиниката по съдова хирургия се извършва както хирургично така и ендоваскуларно лечение при съдови малформации, поставяне на А-В шънтове за хемодиализа и имплантиране на порт-а-кат. Имплантирането на постоянен венозен източник е наложително при болните с онкологични заболявания, тъй като много от интравенозно въведените лекарствени продукти и по-специално химиотерапевтиците увреждат малките периферни съдове. Катетърът щади вените, осигурява широк лумен и бързо преминаване на лекарствените средства. С него се избягват десетките убождания по ръцете, свързаните с тях усложнения като хематоми и съдови възпаления, които понякога възпрепятстват провеждането на курса химиотерапия.

Галерия