Съдова хирургия

Периферна артериална болест

Какво е ПАБ?

Периферната артериална болест (ПАБ) е сборно понятие за група заболявания, които водят до прогресиращи стеснения и/или тромбози, или разширения на аортата и нейните клонове, включващи каротидните артерии, артериите на горните крайници, висцералните артерии и артериите на долните крайници.

Кога се развива ПАБ?

Причина е основно атеросклерoзата (в 90% отслучаите), която води до стеснения в артериите. По-редки причини са: артериални емболии, компресията, посттравматичните съдови увреди и вродените съдови аномалии.
Традиционните рискови фактори за атеросклероза са валидни и при ПАБ: тютюнопушене, захарен диабет, артериална хипертония, дислипидемия и др.
ПАБ се проявява с периферна тъканна исхемия – бледост или посиняване на крайника, студени крайници, болка при физическо натоварване и/или в покой, рани по пръстите, глезените и по-рядко подбедриците.

Лечение

Съдовите хирурзи на Болница Аджибадем Сити Клиник – Младост  извършват и  т.нар. хибридни интервенции повече от 15 години. Комбинират са отворени хирургични и ендоваскуларни техники. Неусложнените стеснения или запушвания на артериите на краката могат да се лекуват ендоваскуларно чрез балонни катетри с или без поставяне на стентове под местна упойка. Дългосегментните запушвания при много калций в стената се лекуват чрез съдова хирургия, като се извършнат байпаси със собствената вена или със синтетични протези.