Съдова хирургия

Болести на сънните артерии

Какво представляват болестите на сънните артерии?

Заболяванията на сънните артерии са пряко свързани с инсултите, които заемат трето място по заболеваемост сред населението. Всяка година около 52 000 души претърпяват мозчен инсулт в България, като в 80% те са исхемични ( поради артериално запушване). Голяма част от тях са причинени от стеснения на каротидните (сънните) артерии. Причината за тези стеснения е атеросклерозата на съдовете.

Кога се развиват?

Атеросклерозата стои в основата на заболяванията на сънните артерии – отлагат се атеросклеротични плаки, които стесняват лумена на артериите и предизвикват стеснения и завихряне на кръвотока, което създава нарушения на мозъчното кръвообръщение. В резултат на това завихряне може да се откъснат атеросклеротични плаки, които да доведат до пълното запушване на мозъчните артерии.

Лечение

Много инсулти могат да бъдат предотвратени чрез ранно откриване и навременно лечение: отстраняване на стесняващи каротидните артерии атеросклеротични плаки.  Диагностиката при нас се извършва рутинно при всички съдови пациенти чрез последна генерация Ехо Доплерови апарати в рамките на няколко минути. При откриване на високостепенни стеснения на сънните артери на пациентите се извършва допълнително компютърна томография с контраст. Над 100 пациенти с критични стеснения на сънните артерии се оперират в отделението по съдова хирургия всяка година.

Защо да изберете нас?

Каротидните стенози се елиминират в нашата клиника главно по хирургичен път. Този метод съществува повече от 50 години и се е доказал като успешен и до днес.

За разлика от много други съдови центрове подходът при тези пациенти е строго индивидуален. Всички операциите се извършват с непрекъснато мониториране на мозъчната циркулация чрез апарат, следящ кислородното насищане на мозъка. Така опасността от инсулт по време на операцията се елиминира.

Единствени в България извършваме тази операция и чрез локална упойка - пациентът е буден и в контакт с опериращия екип, като по този начин се избягват някои неблагоприятни ефекти на общата упойка. Следоперативният престой е минимален – само 2 дни. Резултатите на клиниката са сравними с най-добрите съдови центрове в Европа и света; постоперативните усложнения са под 2%, като най-често са преходни.  

Друго нововъведение е минималният хирургичен достъп ( под 4 см дължина), през който се извършва операцията. Той е почти незабележим, гарантира бързо и успешно заздравяване и дава отлични козметични резултати .

Стентирането на стесненията на каротидните артерии е алтернативен метод, който предлагаме съвместно с клиниката по инвазивна  кардиология .