Съдова хирургия

Аортни аневризми

Какво е аортна аневризма?

Аневризмът на аортата е издуване на аортата, главната артерия, която се движи от сърцето, за да доставя останалата част от тялото. Най-често срещаното място на аневризма на аортата е корема. Най-големият артериален съд в областта на корема се нарича коремна аорта и е с диаметър около два сантиметра. Атеросклерозата може да причини разширение на аортата, наречено аневризма. Аневризмите стават рискови при  диаметър над 5 сантиметра. Тогава коремната аорта може да се разкъса, което води до смърт при 80% от пациентите.

Какви са проявите на АА? 

Повечето АА не причиняват съществени оплаквания в продължение на години. При голяма част от пациентите се опипва пулсираща формация в коремната кухина. Наличието на болка в областта на ААА най-често е израз на бързо нарастване и заплашващо разкъсване. Диагнозата се поставя с ехографско изследване, с което се установява видът, максималният диаметър и наличието на тромботични маси на ААА.

Лечение

Аневризмите на аортата трябва да бъдат отстранявани при диаметър по-голям от 5 сантиметра. Има два начина това да бъде направено.

-        По класическия начин чрез открита хирургия - аневризмата се отстранява през коремен разрез и се заменя със синтетична протеза.

-        Алтернативният метод е елиминирането на аневризмата по ендоваскуларен път с помощта на така наречения стент-графт (EVAR), които се вкарват през ингвиналните артерии.

В клиниката по съдова хирургия около 40 пациенти с аневризми на коремната аорта се лекуват годишно, с възходяща тенденция. В нашето отделение се провеждат успешно и двата метода за лечение, като изборът е строго индивидуален при всеки отделен случай, съобразн с вида и особеностите на аневризмата, възрастта и съпътстващите заболявания на пациента.

С годините все по-сложни аневризми, включващи бъбречните и висцералните съдове, се лекуват в отделението.

Нашето отделението е пионер в областта на хирургичното лечение на торакоабдоминалните аневризми. Това са аортни аневризми, обхващащи едновременно коремната и гръдната част на аортата. Ние сме единствената клиника в страната, извършваща тези най-сложни и тежки операции в съдовата хирургия.

Проследяване

При пациентите с ААА и след проведена интервенция се препоръчва ехографско или компютъртомографска аортография проследяване през 3-6 месеца,  стойности на систолното артериално налягане под 120 мм жив.и ограничаване на тежкия физически труд.