Образна диагностика

Нискодозова компютърна томография - рак на бял дроб

Единственият подходящ за скрининг на рака на белия дроб метод е нискодозовата компютърна томография ( НДКТ). Изследването се препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите дробове.

Скрининг означава изследване за определена болест, преди  да са се появили симптомите й. Целта на скрининга е болестта да бъде открита в ранен стадий, когато може по-успешно да бъде лекувана. Хората, които ще се подложат на дадено скринингово изследване трябва да отговарят на определени условия като пол, възраст, наследствени и други рискови фактори.

Нискодозовият КТ е рентгенов метод, при който Компютърен томограф от последно поколение изследва белите дробове,  прилагайки много ниска доза рентгенови лъчи. С помощта на иновативните компютърни технологии се получават срезовии образи на  белите дробове, достатъчно информативни за да открият изменения под 5мм.

Какво представлява изследването?

За да се направи компютърна томография на гръдния кош е необходимо да легнете на гръб на масата на компютърния томограф. След това масата ще се предвижи няколко пъти през скенера. Когато апаратът е готов ще чуете команда да поемете въздух и да задържите дишането . Изследването  продължава около 5 -10 секунди. След приключване на процедурата Вие може да продължите обичайните си дневни занимания.

Резултатът от нискодозова КТ:

Ако в белите ви дробове не се открият съмнителни за рак промени ще Ви бъде препоръчано да правите това изследване един път годишно.

Ако се открие малко петънце вероятно ще бъдете поканен/а за проследяващо изследване след няколко месеца, за да се установи расте ли това възелче. Повечето малки възелчета в белите дробове не са рак.

Ако бъде открит голям възел, то това е по-вероятно да бъде тумор. По тази причина ще бъдете насочен/а към пулмолог за консултация и уточняване.

Други здравословни проблеми : тъй като изследването се провежда при сериозни пушачи, могат да бъдат открити и други изменения като емфизем, калциране на артериите  и др. При такива находки ще бъдете насочени към съответния специалист за консултация и лечение.

Какви са предимствата на нискодозовото КТ изследване прилагано за скриниг на рака на белия дроб?

 • Използва се до 90% по- малко облъчване от стандартното изследване.
 • Изследването е безболезнено и неинвазивно.
 • В тялото не остава радиация.
 • Тъй като открива много малки изменения в белите дробове е много ефективен метод за ранна диагностика на рака в стадий, в който е лечим.
 • Когато е открит рано, ракът може да бъде отстранен с по-малко инвазивен метод и да бъде отстранена по- малка по обем белодробна тъкан.
 • Доказа се, че методът значително намалява смъртността от рак на белия дроб при пациенти с повишен риск.

Има ли риск при провеждането на НДКТ скриниг?

Повечето ( до 95%) от откритите малки изменения не са карциноми, а малки белези от прекарани в миналото възпаления на белите дробове. За да се уверим, че находката не нараства  се налага проследяване с НДКТ след определено време.

Не всяко възловидно изменение открито в белия дроб е карцином, така че понякога,  се налага провеждане на допълнителни изследвания, които да докажат или отхвърлят рак. Такива са допълнително КТ изследване с прилагане на контрастна материя във вената или вземане на късче от откритото изменение (биопсия), за да бъдат оценени клетките , които го изграждат.

Кой трябва да се изследва?

Сериозни пушачи, които пушат в момента или са се отказали през последните 15 години

На възраст между 50 и 80 години

Сериозни пушачи са тези, които пушат по една кутия на ден в продължение на 30 години или съответно 15 години са пушили по 2 кутии дневно.

Хора, които са пушили поне 20 години по 1 пакет на ден, но имат други рискови фактори. Трябва да започнат профилактика 5 години по-рано.

Рискови фактори за развитие на рак на бял дроб:

 • Тютюнопушене
 • Експозиция на азбест, радон и други канцерогенни агенти
 • Фамилна обремененост с белодробен карцином
 • Лична история на друг свързан с тютюнопушене карцином
 • Някои хронични белодробни болести

Какво представлява ракът на белия дроб?

Ракът на белия дроб се развива най-често от клетките, които покриват въздухоносните пътища. Двата най-често срещани вида са дребно-клетъчен и не-дребноклетъчен рак. Типът на рака се определя след оценка на клетките по микроскоп.

Ако се открие рано, преди да се е разпространил извън белите дробове, лечението е по-успешно. За съжаление, най-често ракът на белия дроб се открива късно, когато е засегнал и  други зони на тялото.

Ракът на белия дроб е водеща причина за смърт от злокачествени заболявания в света