Нуклеарна медицина

За пациента

Тук може да намерите информация за различните изследвания, които може да Ви се направят в Клиниката по Нуклеарна медицина, както и каква документация е нужно да представите:

 • сцинтиграфия на кости и стави
 • динамична бъбречна сцинтиграфия
 • сцинтиграфия на щитовидната жлеза, паращитовидни жлези и нервоендокринни тумори
 • туморотропна сцинтиграфия
 • миокардна перфузионна сцинтиграфия
 • перфузионна сцинтиграфия на бял дроб
 • сентинелна лимфосцинтиграфия

PET-CT и SPECT-CT

Необходими документи за провеждане на PET-CT и SPECT-CT изследване:

 • Подаване на докумени - медицинско направление/искане бланка МЗ №119/98, хистологични изследвания, копия от актуални епикризи и проведени и разчетени образни изследвания
 • Комисия от специалисти одобрява провеждане на РЕТ-СТ и SPECT-CT изследването
 • В деня на изследването да се носи и талон 8А (процедура № 36 за PET-CT и процедура № 37 за SPECT-CT), издадени от специалист
 • Изследването се провежда след поне 2 седмици след химиотерапия, поне 6 седмици след операция и поне 12 седмици след лъчелечение
 • Резултати до 2 дни