Нуклеарна медицина

Туморотропна сцинтиграфия

Туморотропната сцинтиграфия е нуклеарно-медицинско образно изследване, което се провежда на гама-камера, след интравенозното въвеждане на туморотропни радиофармацевтици с различна степен на специфичност, които избирателно се натрупват в туморпролиферативните клетки и дават възможност за изобразяване на първичното огнище и степента на локорегионалното и далечно метастазиране на заболяването. Възможностите за избирателно натрупване на радиофармацевтиците са в зависимост от биохимичната им структура, биологичната им активност, рецепторна активност и др. Затова туморотропните агенти са: неспецифични и специфични туморотропни, моноклонални антитела  за радиоимуносцинтиграфия, рецептори и др.

Предимство на това изследване е, че се получава образ на цялото тяло и допълнителни (ако е необходимо) хибридно изследване, наречено SPECT-CT.

Защо ви е назначена туморотропна сцинтиграфия?

  • Процедурата се провежда за откриване на следните болестни промени:
  • Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище .
  • Изобразяване степента на поражение на регионални и по-далечни лимфни възли ;
  • Откриване и изобразяване на далечни метастази .
  • Проследяване ефекта от лечението на разбични онкологични заболявания.
  • Откриване  на лекарствена резистентност.

Как се провежда изследването?

Преди процедурата

Преди изследването не се хранете поне 6 часа. Преди изследването съобщете на персонала, ако поради някаква причина не можете да лежите неподвижно докато трае процедурата. \

Инжектира се туморотропен радиофармацевтик. Това вещество се натрупва в туморите, като натрупването му е толкова по-голямо, колкото по-висока е пролиферативната активност в зоните на тумора или неговите метастази. Следва скенирането, което се провежда на апарат, наречен гама камера или СПЕКТ-КТ. Продължителността му е около 20 минути и в някои случаи се повтаря след 2, 24, 48 часа.

Предпазни мерки

  • Изследването не се прилага при бременни жени. Кърменето при кърмачки се прекратява за 24 часа след инжектирането на радиофармацевтика.
  • Преди изследването трябва да свалите метални предмети (колани, стотинки), както и бижута, тъй като те могат да бъдат причина за неточна интерпретация на изследването.
  • След изследването пийте много вода за бързо извеждане на радиофармацевтика от тялото и намаляване на лъчевото облъчване. На следващия ден след изследването цялата радиоактивност е елиминирана от тялото.