Нуклеарна медицина

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

Сцинтиграфия на щитовидната жлеза 

Тироидната сцинтиграфия е диагностична процедура, която предоставя образ на функцията на щитовидната жлеза. Тя се провежда с радиофармацевтика 99mTc-pertechnetate (технециев пертехнетат) .

Защо ви е назначена сцинтиграфия на щитовидната жлеза?

  • Тироидната сцинтиграфия дава възможност за оценка на:
  • Обемни процеси в областта на шията
  • Хипофункция на жлезата (Хипотироидизъм)
  • Хиперфункция на жлезата (Хипертироидизъм)
  • Щитодивна жлеза, разположена на нетипично място (Ектопична жлеза)

Злокачествени заболявания на щитовидната жлеза. В клиниката не се провежда сцинтиграфия с радиоактивен йод / 131I / при болни с оперативно отстранена жлеза по повод на тумор.

  • Базедова болест
  • Киста на дуктус тироглосус.
  • Доброкачествена дифузна гуша
  • Тироидити
  • Каква е подготовката за сцинтиграфията?

Ако приемате тироксин, е необходимо да спрете приема му за 1 седмица. Ако приемате антиаритмични препарати, предупредете лекаря. Един месец преди изследването не трябва да сте провеждали рентгеново изследване с йодсъдържащ контраст или да сте се мазали с йод-съдържащи препарати.

Как се провежда сканирането на щитовидната жлеза?

Изследването ще бъде проведено на апарат, наречен гама камера, 20 минути след инжектиране на радиофармацевтика. Изследването продължава около 10 минути.  По време на скенирането ще бъдете в удобно, легнало по гръб положение. От голямо значение за качеството на получения образ е след като бъдете внимателно позициониран под апарата, да останете неподвижен до края на изследването. При необходимост, се провежда и допълнително SPECT-CT-изследване.