Неврохирургия

Обезболяващи процедури

В центъра за лечение на болката в Аджибадем Сити Клиник Mладост се извършват редица обезболяващи интервенции:

1. Биопсия с вертебропластика
2. Биопсия с кифопластика
3. Вертебропластика
4. Кифопластика
5. Блокиране на медиално коренче на спинален нерв в шийната област.
6. Радиофреквентна аблация на медиално коренче на спинален нерв в шийната област.
7. Блокиране на медиално коренче на спинален нерв в торакалната област.
8. Радиофреквентна аблация/Криоаблация на медиално коренче на спинален нерв в торакалната област.
9. Блокиране на медиално коренче на спинален нерв в лумбалната област.
10. Радиофреквентна аблация/Криоаблация на медиално коренче на спинален нерв в лумбалната област.
11. Диагностичен блок на сакроилиачна става.
12. Радиофреквентна аблация/Криоаблация на нервните окончания в областта на сакроилиачната става.
13. Диагностичен блок на спланхникусов нерв.
14. Радиофреквентна аблация/Криоаблация на спланхникусов нерв.
15. Диагностичен/терапевтичен блок на плексус целиакус.
16. Инжектиране на фенол в областта на плексус целиакус.
17. Диагностичен/терапевтичен блок на горен хипогастричен плексус.
18. Инжектиране на фенол в областта на горен хипогастричен плексус.
19. Блокиране на лумбална симпатикова верига.
20. Диагностичен/терапевтичен блок на кокцигеален ганглий.
21. Инжектиране на фенол в областта на кокцигеален ганглий.
22. Диагностичен/терапевтичен блок на тригеминален нерв.
23. Радиофреквентна аблация в областта на ганглион Gasseri.
24. Паравертебрална блокада.
25. Блокиране на крайни нервни окончания на тригеминален нерв (супраорбитален, инфраорбитален и ментален нерв).
26. Блокиране на крайни окончания на повърхностен шиен плексус.
27. Блокиране на окципитални нерви.
28. Блокиране на периферни нерви под ехографски контрол.
29. Обезболяване на коленна и тазобедрена става под ехографски контрол.
30. Епидурално въвеждане на обезболяващи медикаменти.
31. Поставяне на епидурален катетър за продължително епидурално обезболяване.
32. Интратекално поставяне на катетър и подкожно имплантиране на резервоар за продължително интратекално обезболяване.

Повече информация за центъра и записване на консултации може да направите на телефон 0700 13 127 или *5544, като изберете болница Младост.