Хирургия на гърда

Процедури

КОР Биопсия

Кор биопсията е съвременен метод за доказване на рак на гърдата. Онкопластичният хирург трябва да владее тази процедура. Методът е предпочитан за доказване на типа на тумора и е решаващ за избора на лечение.

Възможностите за лечение на рака на гърдата са много повече, когато знаем какво лекуваме. В момента се наблюдават около 40 подтипа на карцином на гърдата. Те значително се различават по степен на злокачественост и хормонален статус. Точната диагностика и определянето на типа на тумора са от ключово значение дали и кога ще се пристъпи към операция, каква точно ще е тя. Ще има ли опция за реконструкция, или ще се планира лечение с химиотерапия, таргетна терапия , имунотерапия или лъчетерапия.

Ние в Отделението по хирургия на гърда извършваме кор-биопсия под ехографски контрол. Процедурата трае около половин час, прилага се локална анестезия за комфорт на пациента. Чрез специален уред с широка игла се взима цилиндърче тъкан от тумора. След като са готови резултатите от патологоанатомичния анализ с имунохистохимията, лекарите на онкологиченната комисия обсъждат с пациента плана за лечение.

Когато се налага да се направи отстраняване на гърдата или част от нея, преди операцията, могат да се обсъдят възможности за едномоментна реконструкция – премахване на тумора заедно с млечната жлеза и възстановяване на гърдата с онкопластична и реконструктивна процедура по време на същата операция.

Като златен стандарт в оперативното лечение на карциномът на млечна жлеза се прилага сентинелната лимфна биопсия с радиоизотопно маркиране. Хирургичното звено притежава първата за страната гама-сонда на „CRYSTAL-PHOTONICS“ - Германия. Този метод дава надежна диагностика на разпространението на раковите клетки в съседните лимфни възли, без ненужно големи оперативни интервенции и намалява до минимум рискът от оток на ръката и нарушения във функцията и чувствителността, които са чести след аксиларна лимфна дисекция. За оценка на морфологичния вид на карциномът, след провеждането на дебелоиглена биопсия (core biopsy), се извършва маркиране на туморът с маркерен клип, който дава възможност за проследяване на ефектът от проведената предоперативна химиотерапия. Онкопластичните хирургични техники, които прилагаме дават един отличен козметичен резултат - оперативният достъп е в „скритите“ зони на кожата на гърдата, което гарантира невидим белег и запазване формата на гърдата.

Галерия