Хирургия на гърда

Оперативно лечение на злокачествени образувания

Нашите специалисти ще ви консултират в областта на превенцията, диагностиката и хирургията на гърдата, включително онкопластичната и реконструктивна хирургия

Хирургични операции при рак на гърдата биват:

 • Секторални резекции
 • Туморектомии
 • Лъмпектомии
 • Квадрантектомии
 • Квадрантектомии с аксиларна дисекция
 • Сентинелна биопсия на аксиларни лимфни възли
 • Аксиларни дисекции на лимфни възли
 • Семпла мастектомия

Онкопластичната реконструктивна хирургия при рак на гърдата е бъдещето на Хирургията на Гърдата при рак

Реконструкцията на гърдата може да се извърши на различен етап от онкологичното лечение на рака в зависимост от конкретния клиничен случай при всеки пациент. Това е твърде емоционален момент и тема за жените, затова Ние подхождаме към реконструкция на базата на точни и ясни критерии. Времето и типа на реконструкция на гърдата зависят не само от биологията на тумора и стадия на заболяването, но и от редица персонализирани фактори. На всеки пациент с тази диагноза, който отговаря на определени критерии даваме опция за реконструкция на гърдата, без това да попречи за правилното и безкомпромисно онкологично лечение и без да забавя адювантното лечение в името на доброто качество на живот.

Онкопластичният хирург на гърда обсъжда с пациента:

 • Всички възможности за лечение, включително и оперативно лечение.
 • Предлага най-подходящите опции за реконструкция
 • Проследява пациента в следоперативния период, когато е най-висок рискът от усложнения.
 • Прави оценка на риска и владее разнообразни техники и може да изведе пациента до реалистичен резултат, който не винаги е най-естетичния, но е безкопромисен към онкологичното заболяване.
 • Дава сигурност в постигането на радикална и онкологично издържана хирургична интервенция, както и търсенето на оптимален козметичен резултат

Галерия