Хирургия на гърда

Кабинет хирургия на гърда

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШВАНИ В ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ ЦЕНТЪР:

 • Обстоен физикален преглед
 • Грижа за пациента и следоперативните рани
 • Ехография на гърди + Доплер ехомамография
 • Ехография на други повърхностни структури
 • Коремна ехография с Доплер
 • Превръзка на рани и сваляне на конци и дренажи
 • Кор биопсия на гърда

Нашите специалисти ще ви консултират в областта на превенцията, диагностиката и хирургията на гърдата, включително онкопластичната и реконструктивна хирургия

 • Диагностика и лечение на състояния в амбулаторни условия в кабинет ‚Хирургия на гърда“:
 • Диагностика на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата
 • Диагностика на възпалителни заболявания на гърдата
 • Планиране на оперативно лечение
 • Консултации и планиране за реконструкция на гърдата при и след онкологични операции
 • Консултации тип Второ мнение
 • Прегледи и диагностика на напреднало онкологично заболяване на гърдата
 • Планиране за решение на Онкологична комисия
 • Профилактика

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕДИ В ДИАГНОСТИЧНО–КОНСУЛТАТИВНИЯ ЦЕНТЪР

 • Прегледи по НЗОК / Прием с направление N 7
 • По Здравно-осигурителен фонд
 • Платен преглед