Хирургия на гърда

Кабинет хирургия на гърда

В кабинета по Хирургия на гърда се извършват консултации за скрининг на рак на гърдата. Амбулаторни прегледи и консултации при пациенти с болка, наличие на „бучка“ в гърдата, пациенти, желаещи профилактични прегледи без конкретни симптоми, пациенти след лечение по повод на карцином на млечна жлеза и преминаващи през такова, изготвяне на оперативен план при пациенти след неоадювантна химиотерапия и др. Извършва се преглед на гърдата и аксилата, образно изследване на гърди, оценка на рисковите фактори за рак на гърдата въз основа на лични и семейни медицински данни за обремененост.

Предлага се извършване на: биопсия на лимфен възел; прицелна (таргетна) биопсия с последваща аксиларна дисекция след неоадювантна химиотерапия; аксиларна лимфна дисекция (премахване на всички лимфни възли в областта на мишницата); отстраняване на лезии, видими само на ехо и мамографско изследване, които не се опипват, със запазване на целостта на гърдата, локализиране на микрокалцификати и тумори с тъканни маркери, като подготовка за неоадювантна химиотерапия; предоперативно насочване с локализаиращи игли тип “кука“. В областта на онкопластичната хирургия ние предлагаме на нашите пациенти: терапевтични мамопластики, съхраняващи кожата и ареолата мастектомии с едномоментна реконструкция в сътрудничество с пластични хирурзи: конвенционални лумпектомии и мастектомии на гърдите, както и ексцизионни биопсии за доброкачествени лезии.

Прегледите се извършват от д-р Вълкан Иванов, д-р Константинос Зарампукас и д-р Мариела Всилева със следния график:

д-р Вълкан Иванов:

Понеделник - Четвъртък от 08:00ч до 16:30ч

д-р Зарампукас за юни и юли:

Юли 12-13-14 от 08:00-17:00ч

д-р Мариела Василева

Вторник - 09:00 до 11:00 часа

Четвъртък - 09:00 до 12:00 часа

Час за консултация с нашите специалисти може да запишете на тел. *5544 или 0700 13 127, като изберете опция Младост.