Гастроентерология и хепатология

Полезна информация

Съвместно с клиниката по Образна диагностика се разработва и програма за ранна диагностика и превенция на заболяванията на дебелото черво и стомаха. При пациенти желаещи да се включат в програмата за превенция се определя наличие на рискови фактори и наследствена обремененост и при необходимост се назначава съответната група скринингови изследвания (лабораторни, образни, ендоскопски).

Kъм клиниката е сформирана работна експертна група за съвременна диагностика, лечение и дългосрочно проследяване на пациенти с IBD /възпалителни заболявания на червата и ГИТ-М.Крон, Улцерозен колит, хронични хепатити, причинени от B и C вируси, автоимунен хепатит, първична билиарна цироза, първичен рак на черния дроб,   като усложнение на чернодробна цироза в сътрудничество с Онкологичните експерти на болницата/.