Aa

Ортопедия и травматология

Кабинетът работи според нуждите на центъра, и по-специално обща ортопедия и травматология, обща хирургия и може да бъде тясно специализиран по проблемите на доброкачествените и злокачествени заболявания на опорно-двигателния апарат-диагностика и лечение - според профила на центъра. Възможно е извършването на малки еднодневни хирургични интервенции с местна анестезия.

Може да запишете час за преглед на телефон 0700 13 127 или *5544.

Прегледите се извършват от:

Симптоми, диагнози и процедури