Медицински дейности

Алергология

юни 29, 2021, 12:34
Title : Алергология
Icon : 003
Important section title :
Symptoms title :
Spec department code :
Show appointment button : Yes
Hide department in forms : No
Show doctors schedule : Yes

В кабинета по алергология се извършват най-важните съвременни изследвания за установяване на причините за различни алергични състояния чрез качествени реактиви за кожно-алергично тестуване или изследване на специфични антитела към инхалаторни и хранителни алергени(кръвни тестове). Тук е възможно да се осъществи предоперативна консултация и подготовка за чувствителност към медицински и дентални анестетици.Благодарение на тези диагностични възможности се изграждат надеждни лечебни, прогностични и профилактични подходи за подобряване на здравето и качеството на живот на пациентите.

В кабинета по алергология се предлагат следните услуги:

 • Кожно-алергично тестуване с екстракти от хранителни и инхалаторни алергени - битови, поленови и животински алергени при съмнение за дихателни, хранителни и кожни алергии при деца и възрастни
 • Изследване на кръвните фактори за чувствителност към различни алергени – специфични IgЕ антитела към алергенни екстаркти в серума. Този кръвен тест за алергия се налага в случаите когато не е възможно спиране на терапията с антихистамини, при неубедителен резултат от кожноалергичното тестуване, наличие на противопоказания за кожноалергично тестуване и при малки деца със страх от манипулации
 • Молекулярна алергологична диагностика - изследване на специфични IgE aнтитела към повече от 280 алергенни компоненти едновременно, изследване което позволява избор на прецизно лечение, съобразено с индивидуалния пациент, независимо дали се касае за хранителна и инхалаторна алергия, или алергия към инсекти
 • Съчетаване на кожноалергични, серумни тестове с алергенни екстракти и молекулярен панел с алергени от инсекти при пациенти с тежки алергични реакции след ужилване от оса и пчела
 • Имунологични изследвания имащи място в диагностиката на всички алергични заболявания, както и при съмнение за имунодефицит и автоимунни заболявания в хода на едно алергологично страдание
 • Кожноалергични тестове с медикаменти и контрастни вещества приложими в образните изследвания, в случаите на медикаментозна алергия и тежки алергични реакции по време на или след контрастно изследване
 • Епикутанно тестуване за установяване на контактна алергия
 • Епикутанно тестуване при съмнение за алергия към ИМПЛАНТИ (интаваскуларни и интракардиални устройства и ортопедични изделия)
 • Назална ендоскопия при пациенти с хроничен риносинуит и алергични заболявания на носа
 • Назална цитология – определяне на клетъчния състав при възпалителни заболявания на носа и околоносните кухини
 •  Терапевтични подходи, налагащи обучение на пациента:
 1. Подезична имунотерапия при астма и ринит. Тук болните с алергичен ринит и бронхиална астма имат възможност да провеждат лечение на причините за болестта си чрез прилагане на съвременния, удобен за приложение, ефективен и с почти нулеви странични явления метод на подезична имунотерапия.
 2. Обучение в правилна инхалаторна техника на пациентите, страдащи от бронхиална астма, както и обучението им в самостоятелен контрол на състоянието в домашна среда.
 3. Обучение на пациента и неговите близки в употреба и приложение на адреналин самоинжектор в случаите на преживяна анафилаксия (животозастрашаваща алергична реакция), провокирана от храна, медикамент или след ужилване от оса и пчела

В зависимост от вида на подозирания алерген, конкретното състояние на пациента, приемането на антихистаминови медикаменти или наличието на оплаквания може да се избира между кожни и серологични проби, може да се прилагат различни IgE панели или да се пристъпи към осъществяване на молекулярна диагностика. Практиката и научните изследвания в областта са доказали по безспорен начин, че колкото по-бързо и рано се постави диагнозата, основана на качествени доказателства, толкова по-добри и трайни са лечебните резултати.

Алергията в съчетание с вирусните инфекции, въздействието на дезинфектанти, ароматизирани измивни средства, замърсяване на въздуха и едновременна употреба на различни медикаменти води до хронифициране на възпалението с нелесна за поставяне конкретна диагноза. Кожно-алергични тестове, серумни и молекулярни методи за изследване на дихателна алергия, хранителна и контактна алергия, подкрепени от ендоскопска техника, назална цитология и изключителна образна диагностика, с които болницата разполага, са необходими условия, с които разполагаме за персонализирано отношение към нашите пациенти.

Болестите, определяни като алергични засягат различни органи и системи, очи, уши, горни и долни дихателни пътища, храносмилателен тракт, кожа. Алергологичната помощ в Аджибадем Сити Клиник Младост е уникална поради възможността да бъдат консултирани и изследвани едновременно пациенти със симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт и съмнение за хранителна алергия и хранителни непоносимости със специалистите от клиниката по Гастроентерология и хепатология. Съвместният подход към пациентите с гастроинтестинални симптоми - болки в корема и стомашната област, подут корем, необясними диария и запек, затруднено преглъщане, отслабване, повръщане, повишени еозинофили като изява на хранителна алергия или хранителни непоносимости, спестява на пациента ненужни диети и скъпи изследвания.

Прегледите в кабинета по Алергология се извършват от д-р Мариана Мандажиева и Проф. д-р Георги Христов.

Д-р Мариана Мандажиева е алерголог със специалност и по УНГ болести. Специалист с богат опит, обучения и публикации в областта на заболявания на носа и синусите, еозинофилия и свързаните с нея заболявания, индолентна мастоцитоза и заболявания на активираните мастоцити , медикаментозна алергия и алергия към импланти (интракардиални и интраваскуларни устройства и ортопедични изделия).

Професор д-р Георги Христов, дм е един от водещите специалисти у нас по клиничната алергология. Има над тридесет годишен опит в областта на клиничната алергология и е един от първите лекари у нас с призната специалност по алергология и клинична имунология.

Прегледи и консултации при д-р Мандажиева и Проф. д-р Христов могат да се осъществят по няколко начина:

 • С направление по здравна каса
 • Чрез допълнително здравно осигуряване с фондове, които имат договори с ДКЦ Аджибадем Сити Клиник
 • Чрез платен прием

Записването на час се осъществява на телефон *5544, с опция Младост

Relation tags :
Related testimonials
Related specialized centers
Related equipment
Team page : Екип
Banner aside
Banner top :
PopUp :
Related categories for general information
Related categories with internal pages
Related child departments
Related procedures
Related symptoms
Related diagnosis