Проф. Д-р Мирослава Кадурина

Дерматолог и венеролог
Проф. Кадурина има натрупан значителен опит в диагностиката и лечението на дерматологични заболявания, особено акне и псориазис. Има множество специализации, сред които и дерматоонкология. Учен, преподавател и лекар с разностранни интереси и практика.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 1984 – 1989г. - Общопрактикуващ лекар към Окръжна болница – Пазарджик
  • 1989 – 1995г. - Дерматолог – ординатор към Градски Кожновенеричен Диспансер – София
  • 1995 – 2000г. - Дерматолог – ординатор към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София 
  • 2000 - 2002г. - Началник Отделение към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София 
  • 2002 - 2015г. - Началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София
  • 2006 – 2015г. - Ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София 
  • 2010 – 2015г. - Преподавател към Катедрата по дерматовенерология и алергология на Медицински факултет към Софийския университет ”Климент Охридски”
  • 2015г. – до момента - Професор по дерматология и венерология към University “G. Marconi” Rome, Italy
  • 2016г. – до момента - Косултант по дерматология и дерматоонкология Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София
 • Образование

  Образование
  • 1979 - 1984г. - Медицинска академия, София 
  • 1990г. - Придобита специалност по “Дерматология и венерология”
  • 2004г. - Придобита научна степен “Доктор” - тема на дисертационния труд: “Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти”
  • 2005г. - Образователна степен - “Доцент”
  • 2013г. - Придобита научна степен “Доктор на медицинските науки” - тема на дисертационния труд: “Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris - терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти”
  • 2013г. - Научно звание "Професор" 
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  1990г. - курс  “Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията” ВМИ-София

  1990г. - курс по дерматоонкология, НОЦ - София

  1995 - 1999г. - индивидуално обучение по дерматохистопатология, ВМИ, София

  1997г. - специализация по дерматохистопатология - Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария

  2002г. - специализация по имунохистохимични методи в дерматологията Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария

  2003г. - специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология Клиника по дерматология Dermatologicum- Хамбург, Германия

  2004г. - специализация по фототерапия в дерматологичната практика - Университетска болница, Хановер, Германия

  2004 - 2011г. - специализации по лазертерапия, Трир и Бон, Германия; Чикаго и Ню Йорк, САЩ; Милано и Неапол, Италия, Париж , Франция

  2008г. - специализация в Университетска клиника по дерматология , Мюнхен, Германия

  2012г. - гост професор в Отделение по дерматопатология и имунохистохимия, Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария

  2013г. - гост професор в Отделение по дерматопатология и имунохистохимия, Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария

  2015г. – гост професор в Отделение по онкодерматология, Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария

  2002 - 2016г. - редовен участник и лектор в практически семинари в областта на естетичната медицина - IMCAS (Париж, Франция), AMWC(Монте Карло), EMMA(Париж, Франция)

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на редакционния борд на Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)

  Генерален секретар на European Society for Laser Dermatology

  Почетен член на Deutsche Dermatologische Gesellschaft

  Член на редакционния борд на Journal of Pigmentary Disorders

  Рецензент на Indian Journal of Dermatology

  Председател на Българското дружество по естетична дерматология

  Член е на борда на Българското дерматологично дружество

  Учредител и президент на Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина

  Научен секретар е на списание "Дерматология и венерология"

  Член на European Academy of Dermatovenereology Член на International Society of Dermatopathology

 • Награди

  Награди

  Над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания

  Над 120 участия като на интернационални форуми и конгреси, между които – „поканен” лектор на ежегодните симпозиуми на European Academy of Dermatovenereology (EADV), 5 Continent Congress- Lasers and Aesthetic Medicine и редица други интернационални научни форуми

  Над 140 научни доклада, като участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми у нас

  Участва в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии