Проф. д-р Мери Ганчева

Дерматолог и венеролог
Проф. д-р Мери Ганчева е лекар и учен с широки интереси в дерматологията. Диагностицира и прилага лечение при автоимунни заболявания, псориазис, атопичен дерматит. Преглежда и лекува деца. Има опит с диагностика и лечение на онкологични заболявания в дерматологията.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Васкулит
  • Онко дерматология
  • Псориазис
  • Акне
  • Фотодерматози
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2016г. - до момента - ръководител на сектор Дерматология и венерология към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • 2013 - 2016г. - ръководител на сектор Дерматология и венерология към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.
  • 2007 г. до момента - Институт по Експериментална морфология и патология към БАН, София
  • 1999 - 2007г. - Главен асистент в Кожна клиника, Медицинска академия, София
  • 1994 - 1999г. - Старши асистент в Кожна клиника, Медицинска академия, София
  • 1989 - 1994г. - Асистент в Кожна клиника, Медицинска Академия, София
  • 1988 - 1989г. - Ординатор в кардиологично отделение, Районна болница, Ботевград
 • Образование

  Образование
  • 2018г. - придобива академично звание Професор
  • 2007г. - придобива академично звание Доцент
  • 2006г. - придобита правоспособност за работа с диагностична рентгенова апаратура, ниво 1 и апаратура за ултразвукова диагностика
  • 2001г. - Придобива степен "Доктор" с дисертация "Клинико-лабораторни и дерматологични аспекти на атифосфолипиден синдром"
  • 1996- 1997г. - Специализация по дерматология и имунология в Instituto Dermatopatico Dell Immacolata, Рим, Италия
  • 1994г. - Придобива специалност Кожни и венерически болести
  • 1987г. - Придобива специалност Лекар, Медицинска академия, София
  • Чужди езици: Английски и руски език
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Над 160 участия с устни и постерни презентации в български и международни конгреси
  • 8 изнесени лекции в чужбина, като поканен лектор на Световни и Европейски конгреси по дерматология и венерология (Буенос Айрес, Вашингтон, Дюселдорф, Ница, Рим, Флоренция)
  • 138 публикации в български и международни научни списания
  • 4 участия в международни учебници по дерматология и венерология
  • 2 участия в български учебници по дерматология и венерология
  • Съавторство в 4 монографии в чужбина - Nova publishers, New York и World Health Academy Publication House, Zurich, Ch
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Борд на Европейската асоциация по кожен лупус еритематозус
  • Европейска академия по дерматология и венерология
  • Научен съвет на Института по експериментална морфология, патология и антропология с Музей - БАН, София
  • Федерация по експериментална морфология
  • Българско дерматологично дружество
  • Българско анатомично дружество
  • Член на редакционни колегии на научни списания в областта на дерматологията, експерименталната морфология и патология