Aa
Дерматология и венерология

Проф. д-р Мери Ганчева

Дерматолог и венеролог Младост
Проф. д-р Мери Ганчева е лекар и учен с широки интереси в дерматологията. Диагностицира и прилага лечение при автоимунни заболявания, псориазис, атопичен дерматит. Преглежда и лекува деца. Има опит с диагностика и лечение на онкологични заболявания в дерматологията.

График на Проф. д-р Мери Ганчева

  • Понеделник
   1. 9:00 - 13:00
  • Вторник
   1. 14:00 - 19:00
  • Сряда
   1. 8:00 - 13:00
  • Четвъртък
   1. 14:00 - 19:00
  • Клинични интереси

   Клинични интереси
   Васкулит
   Онко дерматология
   Псориазис
   Акне
   Фотодерматози
  • Професионален опит

   Професионален опит
   • 2016г. - до момента - ръководител на сектор Дерматология и венерология към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
   • 2013 - 2016г. - ръководител на сектор Дерматология и венерология към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.
   • 2007 г. до момента - Институт по Експериментална морфология и патология към БАН, София
   • 1999 - 2007г. - Главен асистент в Кожна клиника, Медицинска академия, София
   • 1994 - 1999г. - Старши асистент в Кожна клиника, Медицинска академия, София
   • 1989 - 1994г. - Асистент в Кожна клиника, Медицинска Академия, София
   • 1988 - 1989г. - Ординатор в кардиологично отделение, Районна болница, Ботевград
  • Образование

   Образование
   • 2018г. - придобива академично звание Професор
   • 2007г. - придобива академично звание Доцент
   • 2006г. - придобита правоспособност за работа с диагностична рентгенова апаратура, ниво 1 и апаратура за ултразвукова диагностика
   • 2001г. - Придобива степен "Доктор" с дисертация "Клинико-лабораторни и дерматологични аспекти на атифосфолипиден синдром"
   • 1996- 1997г. - Специализация по дерматология и имунология в Instituto Dermatopatico Dell Immacolata, Рим, Италия
   • 1994г. - Придобива специалност Кожни и венерически болести
   • 1987г. - Придобива специалност Лекар, Медицинска академия, София
   • Чужди езици: Английски и руски език
  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Над 160 участия с устни и постерни презентации в български и международни конгреси

   8 изнесени лекции в чужбина, като поканен лектор на Световни и Европейски конгреси по дерматология и венерология (Буенос Айрес, Вашингтон, Дюселдорф, Ница, Рим, Флоренция)

   138 публикации в български и международни научни списания

   4 участия в международни учебници по дерматология и венерология

   2 участия в български учебници по дерматология и венерология

   Съавторство в 4 монографии в чужбина - Nova publishers, New York и World Health Academy Publication House, Zurich, Ch

  • Членства в научни дружества

   Членства в научни дружества

   Борд на Европейската асоциация по кожен лупус еритематозус

   Европейска академия по дерматология и венерология

   Научен съвет на Института по експериментална морфология, патология и антропология с Музей - БАН, София

   Федерация по експериментална морфология

   Българско дерматологично дружество

   Българско анатомично дружество

   Член на редакционни колегии на научни списания в областта на дерматологията, експерименталната морфология и патология