Проф. д-р Цана Бошнакова, дмн

Началник отделение
Началник Клинична патология
проф. Цана Бошнакова

Проф. д-р Цана Бошнакова е с клинични интереси в областта на онкопатологията, белодробната, гастроинтестиналната и други области на патологията.  

 • 159 отпечатани научни труда в наши и чужди списания
 • 2 участия в ръководства и монография
 • Участие в учебник по обща патология, 2010год.
 • 58 участия в международни конгреси
 • 59 участия в български конгреси и конференции
 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Интереси в областа на онкопатологията, белодробната, гастроинтестиналната и други области на патологията. 

 • Професионален опит

  Професионален опит

  1956-1962г. Висше медицинско образование - ВМИ София

  1964-1966г. Основен 6 месечен курс по патология, придобита специалност по патология, ВМИ София Катедра по патология - свободна аспирантура

  1989-1996г. Придобита научнобразувателна степен, Доктор на медицинските науки 1996г., Свободна докторантура

  2001 г. Придобита специалност по съдебна медицина след проведена специализация, ВМИ София - Катедра по съдебна медицина

  2011 г. Завършен курс за професионална квалификация „Здравен мениджмънт, Придобита квалификационна степен „магистър“

  До момента:

  Специалист по клинична патология и съдебна медицина, Началник отделение по клинична патология с 54 годишен стаж.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  1975г. Специализация по Електронна микроскопия, гр. Варшава, Полска Академия на науките с ръководител проф. Грониовски

  1976 Специализация по Електронна микроскопия - гр.Познан, Полша,Катедра по патология с ръководител Проф.Габриел

  1977г. Специализация по Електронна микроскопия, чернодробна онкопатология и експериментална канцерогенеза с афлатоксин, Гр. Дюселдорф, Катедра по патология с ръоводител Доц. Анна Мария Нови

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Лекарския Съюз

  Член на Съюза на Учените, включително член на Ръководството на медицинската секция

  Член на Специализирания Научен Съвет по нормална и патологична морфология

  Член на Европейското Белодробно дружество Член на Онкокомитета на Пета МБАЛ София

Екип Клинична патология

Екип Клинична патология