Елина Ангелова

Помощник-фармацевт
Помощник-фармацевт в Болнична аптека към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

 • Образование

  Образование
  • 2007-2008 - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий" - Магистърска програма - Стопанско управление. Бизнес администрация
  • 2007 - 2008 - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий" - Бакалавър - Маркетолог
  • 2007-2008 - Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - Професионален бакалавър - Помощник фармацевт
  • 1988-1990 - Полувисш медицински Институт "Йорданка Филаретовa - Полувисше медицинско образование - Помощник фармацевт