Д-р Иван Георгиев

Специалист радиолог
д-р Иван Георгиев

Д-р Иван Георгиев е специалист радиолог и лъчетерапевт в София с над 25 години медицински опит. Клиничните му интереси са в следните области: лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT), лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците), стереотактична радиохирургия и лъчелечение, тумори на глава и шия, мозъчни тумори, тумори на бял дроб, онкоурологични заболявания, онкохематологични заболявания, лъчелечение при бенигнени заболявания, брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата, управление на качеството в лъчелечението. Има присъдена II награда в първи годишни награди "Иновации и добри техники в здравеопазването" за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза. Д-р Георгиев не преглежда деца.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT)
  • Лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците)
  • Стереотактична радиохирургия и лъчелечение
  • Тумори на глава и шия
  • Мозъчни тумори
  • Тумори на Бял дроб
  • Онкоурологични заболявания
  • Онкохематологични заболявания
  • Лъчелечение при бенигнени заболявания
  • Брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата
  • Управление на качеството в лъчелечението 
 • Професионален опит

  Професионален опит

  Юни  2016 Специалист Лъчелечение в Отделение по лъчелечение и радиохирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

  2006 - Специалист Лъчелечение  МБАЛ Токуда, София

  2002 - Специалист Лъчелечение в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София/ СБАЛО-ЕАД София

  1997 -  лекар специализант в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София

 • Образование

  Образование

  2017 – Магистър Здравен Мениджмънт – ВУАРР, Пловдив

  2002 - Специалност Лъчелечение, Медицински университет, София

  1990-1996  Медицина - Медицински университет, София

  Консултантска експертна дейност:

  Експерт по лъчелечение към Български лекарски съюз при изработване на Национален рамков договор с НЗОК 2005 - 2007 година

  Множество публикации и участия в национални и международни научни събития.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 1997 -2002 Специализант лъчелечение в Национален Онкологичен Център, София
  • Basic Clinical Radiobiology – ESTRO • Imaging Methods in Radiation Oncology ESTRO
  • Rare tumors in Oncological Practice, European School of Oncology • Lymphomas and Gastrointestinal Cancers, ESMO-EONS
  • Modern Brachytherapy Techniques, GEC - ESTRO • Breast Cancer and Melanomas, European School of Oncology
  • Masterclass of Clinical Oncology, ESMO • Advances in Breast cancer treatment European School of Oncology,
  • ESMO, ESTRO, European Cancer Congress, European Hematology Association (EHA) Congresses 2009- 2016
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO)
  • Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO)
  • Българско научно дружество по Медицинска Онкология
  • Български лекарски съюз
  • Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР
  • Учредител на Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)
  • Член на редакционната колегия на Acta Scientific Cancer Biology Journal
 • Награди

  Награди
  Първи годишни награди Иновации и добри техники в здравеопазването - II място за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза.