• Клинични интереси

  Клинични интереси

  •Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT)

  •Лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците)

  •Стереотактична радиохирургия и лъчелечение

  •Тумори на глава и шия

  •Мозъчни тумори

  •Тумори на Бял дроб

  •Онкоурологични заболявания

  •Онкохематологични заболявания

  •Лъчелечение при бенигнени заболявания

  •Брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата

  •Управление на качеството в лъчелечението 

 • Професионален опит

  Професионален опит

  Юни  2016 Специалист Лъчелечение в Отделение по лъчелечение и радиохирургия, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

  2006 - Специалист Лъчелечение  МБАЛ Токуда, София

  2002 - Специалист Лъчелечение в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София/ СБАЛО-ЕАД София

  1997 -  лекар специализант в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София

 • Образование

  Образование

  2017 – Магистър Здравен Мениджмънт – ВУАРР, Пловдив

  2002 - Специалност Лъчелечение, Медицински университет, София

  1990-1996  Медицина - Медицински университет, София

  Консултантска експертна дейност:

  Експерт по лъчелечение към Български лекарски съюз при изработване на Национален рамков договор с НЗОК 2005 - 2007 година

  Множество публикации и участия в национални и международни научни събития.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  • 1997 -2002 Специализант лъчелечение в Национален Онкологичен Център, София

  • Basic Clinical Radiobiology – ESTRO • Imaging Methods in Radiation Oncology ESTRO

  • Rare tumors in Oncological Practice, European School of Oncology • Lymphomas and Gastrointestinal Cancers, ESMO-EONS

  • Modern Brachytherapy Techniques, GEC - ESTRO • Breast Cancer and Melanomas, European School of Oncology

  • Masterclass of Clinical Oncology, ESMO • Advances in Breast cancer treatment European School of Oncology,

  • ESMO, ESTRO, European Cancer Congress, European Hematology Association (EHA) Congresses 2009- 2016

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  • Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO)

  • Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO)

  • Българско научно дружество по Медицинска Онкология

  • Български лекарски съюз

  • Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР

  • Учредител на Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

  • Член на редакционната колегия на Acta Scientific Cancer Biology Journal

 • Награди

  Награди
  Първи годишни награди Иновации и добри техники в здравеопазването - II място за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза.