- Д-р Великова, има ли страх у вашите пациенти да посещават болницата и отлагат ли лечението си заради коронавируса?

- В началото на епидемията определено наблюдавахме страх при пациентите. Имаше единични случаи на хора, които решиха да прекратят лечението си, притеснени от евентуално заразяване. Сега обаче почти всички свикнаха с факта, че коронавирусът продължава да съществува, че ще трябва да се научим да живеем с него и че наличието на епидемия не отменя развитието на малигнени заболявания. 

Докато в началото имаше доста неизвестни, сега пациентите вече знаят как да се предпазват и какви правила да следват. Ние като лекари се стремим да разговаряме с тях да не изпадат в паника, обясняваме колко е важно да не прекъсват лечението си, показваме им, че в болницата се спазват всички предписани мерки за безопасност.

- Кога и какъв вид профилактика на рака на гърдата е подходяща за различните възрастови групи?

- Профилактичните прегледи са изключително важни за ранното откриване на болестта. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-добра е прогнозата и повече са възможностите за лечение.

Голяма част от пациентките в начален стадий на заболяването се излекуват напълно, което потвърждава становището, че ракът, открит навреме, е лечим.

Препоръчва се обикновено към 40-годишна възраст на жената да бъде направена първата мамография. Ако не се открият съществени изменения, при пациентки със стандартен риск това изследване се прави на всеки две години.

Ако лекарят установи изменения, които налагат по-стриктно следене, може да се препоръча по-често проследяване или използване на допълнителни диагностични методи, като ядреномагнитен резонанс, 3D или контраст усилена мамография.

В последните години се наблюдава рак на млечната жлеза и в по-ранна възраст, което налага и по-младите жени също да ходят на профилактични прегледи, поне веднъж в годината. При тях стандарно се провежда ехография и клиничен преглед, до мамография се пристъпва при съмнение за злокачествен процес.

Тя може да се замести и от други методи, без лъчево натоварване, като например ядреномагнитен резонанс, по преценка на лекаря.
Важно е жените да си обръщат повече внимание - особено ако имат фамилна обремененост - майка, баба, леля, сестра с рак на гърдата.

Нека да отделят по 10 минути всеки месец за самопреглед на гърдите. Най-добре е това да се прави около десетия ден от цикъла, при взимане на душ или пред огледалото например, като се опипват гърдите от двете страни и под мишниците.

Много е важно да не се страхуват да отидат на лекар и да не отлагат преглед при специалист, ако забележат нещо нехарактерно, което го е нямало преди.

- Какви са предупредителните симптоми за рак на гърдата?

- Основните признаци са напипване на “бучка” или по-плътна формация в гърдата или под мишницата.

Също така трябва да се наблюдава дали има изменение на кожата на гърдата: зачервяване, уплътняване на кожата или оток, хлътване на зърното, светла или кървениста секреция от зърното. Това са основните признаци, които трябва да накарат жената да потърси консултация със специалист.

- Кога влиза в действие лъчетерапията и каква е ролята на лъчелечението при рак на гърдата?

- Лъчелечението е част от мултидисциплинарния подход при терапията на рака на гърдата. То се прилага стандартно след операцията или след приключване на химиотерапията, ако има назначена такава.

Преценката за това дали пациентката има необходимост от лъчетерапия или не, се прави, като се взима под внимание видът на извършената операция, данните от хистологичното изследване на тумора и аксиларните лимфни възли след операцията, размера на тумора, неговата хистология и степен на малигненост, възрастта на пациентката и др.

В почти 95% от случаите, в които е извършена органосъхраняваща операция, тоест запазена е гърдата, пациентките имат нужда от лъчелечение, за да се намали рискът от появата на локален рецидив. Ако не се направи лъчетерапия при тези пациентки, рискът за рецидив е около 30 - 35%.  Докато лъчетерапията намалява този риск на 3 до 5%. 

В случаите, при които е извършена мастектомия (премахване на цялата гърда), за да се препоръча лъчетерапия, туморът трябва да е бил с по-големи размери (над 5 см) или да има установени метастази в премахнатите лимфни възли.

Редно е обаче всички пациентки, претърпели операция за рак на гърдата, да бъдат консултирани от лъчетерапевт, защото това е специалистът, който най-добре може да прецени дали има необходимост от провеждане на следоперативно облъчване.       

- Каква щадяща лъчетерапия правите, когато пациентките са с тумори в левите гърди и може от облъчването да се увреди сърцето?

- От около 4 години в нашата клиника стандартно при всички пациентки с карцином на лява гърда провеждаме особен вид лъчетерапия със задържане на дишането

Методиката се извършва при дълбоко поет и задържан въздух. При дълбоко вдишване белият дроб  се изпълва с повече въздух, при което чисто анатомично сърцето се премества леко и се отдалечава от гръдната стена. По този начин е възможно да бъде предпазено по-добре по време на облъчването и се намалява рискът от сърдечни проблеми в бъдеще. 

С новата апаратура в днешно време се постигат доста по-добри дозометрични разпределения от тези, които бяха в миналото. Успяваме да постигнем значително по-ниска лъчева доза в сърцето. Световните данни показват, че с всеки 1 грей по-ниска средна доза в сърцето се намалява рискът за кардиологични усложнения със 7,4%.

- Как се усеща лъчетерапията и какви са нейните ползи?

- По време на самата процедура не се усеща нищо. В хода на лъчелечението често се наблюдава зачервяване на кожата в облъчваната област, като при леко изгаряне от слънце, но това е абсолютно нормална реакция.

Даваме инструкции за грижа за кожата и ги предупреждаваме какво могат да очакват през време на лечението. Обикновено след приключване на облъчванията в рамките на няколко седмици кожата се възстановява напълно.

Понякога може да се наблюдава лека отпадналост, но като цяло липсват неприятни усещания като гадене и повръщане. Терапията преминава сравнително леко. 

- Има ли статистика за това как се е увеличила преживяемостта от съвременното лечение на жените с рак на млечната жлеза?

- Ракът на млечната жлеза все още е на първо място по честота сред злокачествените заболявания при жените както в България, така и в световен мащаб.

Заболевеаместта у нас е по-ниска от средната за Европа, но смъртността все още е по-висока. Това основно се дължи на слаборазвитите скринингови програми в нашата страна в сравнение с другите европейски държави, което е свързано с установяване на заболяването в по-напредали стадии. 

Автор: Мара Калчева