• Какво представлява Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)?

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) е техника, по време на която чрез дуоденоскоп се прониква в общия канал на задстомашната жлеза и жлъчката. Вкарва се контрастно вещество, след което с помощта на рентгеново изследване се изобразяват каналчетата на жлъчката и задстомашната жлеза.

  • Кога се провежда?

Процедурата се прави с цел диагностициране на камъни и туморни заболявания в жлъчния мехур, жлъчните канали и задстомашната жлеза. Диагностичната процедура може да се превърне в терапевтична, когато се налага да се отстранят камъни от жлъчните канали или се разшири/отпуши запушен канал.

  • Как се провежда?

Процедурата се извършва на гладно. Преди изследването устната кухина се обработва с лекарство, което подтиска рефлекса за повръщане. Дуоденоскопът се въвежда отначало в хранопровода, след това в стомаха и дванадесетопръстника. Вкарва се контрастното вещество и се правят рентгенови снимки. Процедурата продължава от 20 минути до 1 час.

  • Реален случай от практиката на екипа гастроентеролози в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост 

В Клиниката по Гастроентерология на Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост постъпва пациент с жълт цвят на кожа и склери (обвивката на очните ябълки), стойности на билирубина над 390 ммол/л и установена голяма туморна формация в черния дроб, притискаща главните леви и десни жлъчни канали. Налага се да се отпушат жлъчните пътища, да се дренира събралата се течност в черния дроб и едновременно с това да се вземе чернодробна биописия от тумора, за да се стадира и определи вида му. 

"Възможностите на клиниката, с наличната апаратурата и екипната експертиза, ни дават възможност да прилагаме такива комбинирани методи, при които процедурата се планира и завършва в едно действие. За много кратко време и без да се налага пациентът да чака, или да посещава различни специалисти, ние успяваме да му помогнем. На този конкретен пациент му бяха приложени 3 процедури в една планова интервенция, което автоматично означава, че сме спестили много излишна болка и време. А това са изключително важни елементи, когато говорим за онкоболни пациенти. След кратък болничен престой, пациентът беше пренасочен към колегите медицински онколози, но вече с подобрена функция на черния дроб и готов резултат от взетата биопсия. Той веднага може да започне лечение на основното му онкологично заболяване, което значително повишава шансовете му да победи болестта.", коментира Проф. Ханджиев, завеждащ Клиниката по Гастроентерология на Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост.

Процедурата започва след като пациентът е седиран и упоен. През устата се вкарва ендоскоп, преминава през хранопровода към стомаха, след което преминавайки през пилора стига до дванадесетопръстника, където се намира отворът на общия жлъчен и панкреатичен канал. Чрез ендоскопа, лекарят може да види вътрешността на стомаха и дванадесетопръстника, инжектирайки контраст в каналите в жлъчните дървото и панкреаса, така че те може да се види на рентгенография.

При този пациент има притиснати леви и десни жлъчни пътища, в резултат на което се получава задържане на течност в черния дроб. Налага се поставяне на метална, непокрита саморазширяваща се протеза на двата запушени канала, за да се дренира събралата се течност и да се възстанови нормалната функция на черния дроб. За десния жлъчен канал беше използвана ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография за поставяне на метална протеза, което осигури моментален дренаж на десния чернодробен дял. За отпушването на лявата част се приложи ехо-ендоскопия, която също завърши с успешно дрениране на левия дял на черния дроб с метална непокрита саморазширяваща се протеза.

В резултат на успешната работа на екипа на клиниката по Гастроенетерология и хапетология в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост, чернодробната функция беше възстановена, а пациентът отчете значителен спад в стойностите на билирубина и чернодробните показатели.

От проведената чернодробна биопсия на туморната формация, беше установен чернодробен карцином. След обсъждане от мултидисциплинарен екип, пациентът бе насочен към специалистите от клиниката по Медицинска онкология за започване на комплекстно лечение.

Ендоскопските процедури на жлъчното дърво са високоспециализирани мининванзивни техники, изискващи специална апаратура и подготвен медицински екип. Правилното им изпълнение прави възможно, както стартиране на системно лечение за основното заболяване, така и удължава преживяемостта и облекчаване на симптомите при палеативно лечение. 

---------------------------------------------------------------------

Клиниката по Гастроентерология и Хепатология към Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост е на разположение 24/7 както за прием на планови, така и за лечение на спешни пациенти. Клиниката предоставя бърза, специализирана и достъпна медицинска помощ на пациенти със заболявания на:

  • Хранопровода
  • Стомаха
  • Тънко и дебело черво
  • Черния дроб
  • Панкреаса
  • Жлъчна система

Можете да запазите час за консултация на *5544