Проф. д-р Стоян Ханджиев е началник на Клиниката по гастроентерология и хепатология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Има дългогодишна практика и научна дейност в областта на гастроентерологията и хепатологията, със специален интерес към онкологичните аспекти.

Сертифициран експерт е по конвенционална, доплерова и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черния дроб, перитонеалното и ретроперитронеалното пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия.

  • Проф. Ханджиев, каква е структурата на ръководената от вас Клиника по гастроентерология и хепатология и какви са функциите на отделните й звена?

Структурно клиниката се състои от отделение по интервенционална гастроентерология и от стационарно отделение. По-различното в клиниката, която ръководя, е, че имаме и дневен стационар с 10 легла. Всяко от тях, както и леглата в стандартния стационар, са оборудвани с изводи за мониториране на пулс, кръвно налягане, с кислородна инсталация.

  • За какви пациенти е предназначен дневният стационар?

Функцията на дневния стационар е да подготви пациента за ендоскопска процедура. Това включва обличане в стерилни дрехи и повторна консултация с анестезиолог. В дневния стационар минават и пациенти за амбулаторен прием. Болницата има договори с няколко компании за здравно застраховане, които ни изпращат пациенти с допълнително здравно осигуряване.

Амбулаторните пациенти остават в дневния стационар и след извършване на процедурите, за да се наблюдават в продължение на час и половина или два часа. След това пациентите си тръгват. Но ако по време на ендоскопия се наложи да се отстрани полип например, който изисква наблюдение и мониториране поне за 24 часа, или ако се направи мукозна резекция или клипс, това налага трансформиране на амбулаторната процедури в клинична и пациентът се настанява в стандартния стационар.  

  • Какъв е профилът на пациентите, които се лекуват във вашата Клиника по гастроентерология и хепатология?

От една страна, това са пациенти с доброкачествени гастроентерологични заболявания – на хранопровода, стомаха, тънкото, дебелото черво, черния дроб, панкреаса.  Лекуваме и хронични чернодробни заболявания, при които се е наложила интервенция – езофагогастроскопия, чрез която търсим хранопроводни варици и съответно ги легираме, за да избегнем риска от кървене и фатален край при тези пациенти. Друга група заболявания, които лекуваме, са възпалителните чревни болести улцерозен колит и болест на Крон. От друга страна, лекуваме и много пациенти със злокачествени заболявания. Онкологичните заболявания предопределят и профила на процедурите, които извършваме.    

  • Какви процедури се извършват във вашата клиника?

Правим всички процедури, което се извършват в съвременната гастроентерология и хепатология.

Важното е, че екипът ни от лекари, сестри и спомагателен персонал не е тясно специализиран в извършването само на една методика. Колегите могат да правят и перкутанни, и ендоскопски процедури. Екипът е така подготвен, че имаме възможност да трансформираме една процедура в друга, като използваме едно подаване на анестезия. Това спестява не само физически страдания на пациентите, което е най-важното, но спестява и време, и пари.    

  • Клиниката ви по гастроентерология и хепатология се разрасна. Защо?

Разшири се нашият стационар. Увеличихме броят на леглата и заехме целия седмия етаж на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, където беше администрацията, а тя се премести в друга сграда. Тази необходимост от разрастване се наложи естествено.

Пълното интервю може да видите тук.