Еластографията на черния дроб е съвременна неинвазивна диагностична процедура, която се използва за оценка на плътността или еластичността на черния дроб. Предоставя ценна информация за здравето на черния дроб и помага при диагностицирането и наблюдението на различни чернодробни състояния. 

Предимствата на чернодробната еластография най-лесно могат да се обобщят в няколко групи

  • Неинвазивност: За разлика от традиционната чернодробна биопсия, която изисква извличане на тъканна проба, чернодробната еластография е неинвазивна, което означава, че не включва никаква хирургична процедура. Това намалява дискомфорта на пациента и елиминира риска от усложнения 
  • Точна оценка: В случаите, когато се използва за диагностициране на чернодробна фиброза, изследването позволява точна оценка за тежестта на състоянието и  помага на лекарите да вземат информирани решения относно прогресията и лечението на заболяването.
  • Изобразяване в реално време: Еластографията на черния дроб осигурява незабавни резултати, позволявайки на лекарите да получат информация по време на самото изследване. Тази възможност помага за навременната диагностика и наблюдение на чернодробни заболявания.
  • Без излагане на радиация: Еластографското изследване не включва йонизиращо лъчение. Това прави изследването напълно безопасна и свободна от радиация алтернатива на другите методи за образна диагностика.

С помощта на изследването се постига:

  • Скрининг за чернодробна фиброза.  В някои случаи еластографията може да се използва като инструмент за скрининг за идентифициране на чернодробна фиброза при лица в риск, като тези с анамнеза за чернодробно заболяване, затлъстяване или злоупотреба с алкохол. Процедурата помага да се идентифицират лица, които могат да се възползват от допълнителна диагностична оценка или ранна намеса.
  • Откриване на цироза: Цирозата е късен стадий на чернодробна фиброза, характеризираща се със значителни белези и загуба на чернодробна функция. Чернодробната еластография помага за откриване на цироза в ранен стадий, което позволява навременна намеса и лечение.
  • Наблюдение на отговора на лечението: Чернодробната еластография може да даде пряка обратна връзка за лечението и да оцени ефективността на терапиите, в случай, че се извършват такива. 
  • Предоперативна оценка: Преди операция на черния дроб, еластографията може да оцени състоянието и да идентифицира зоните с повишена скованост. Тази информация помага на лекарите да планират процедурата и да сведат до минимум риска от усложнения.

 

Изследването се провежда за около 10 минути и е сходно с провеждането на стандартно ултразвуково изследване. За процедурата трябва да легнете по гръб, с вдигната зад главата дясна ръка. Не се налага събличане на облеклото, само коремната област да бъде открита и достъпна. Не се налага премахване на бижута и аксесоари. Изследването е безболезнено, може да усетите единствено леки вибрации. 

Трансдюсерът изпраща звукови вълни, които преминават през кожата, достигат до черния дроб и се връщат обратно към трансдюсера, който приема и преобразува информацията за времето, за което става отразяването на вълните. Това се повтаря поне 10 пъти, за да сме сигурни в точността на изследването, след което се пресмята средната стойност от измерванията, като това ни дава информация за плътността на черния дроб. Непосредствено след изследването, ще получите информация за резултатите. 

Веднага след процедурата, можете да се върнете към нормалния Ви начин на живот. Не се налага хоспитализация в болницата. Може да шофирате, може да се храните и да приемате течности. Не се нарушава Вашата трудоспособност.

--------------------------------------------