Магистър-фармацевт Велина Григорова, комисар на ESOP в Европейската агенция за лекарства (EMA) и ръководител Болнична аптека в Acibadem City Clinic Младост, гостува в студиото на "Светът на здравето", където разказва за ролята на хранителните добавки в терапията на пациентите и процесът по централизираното разтваряне на цитостатици в болничната аптека, който гарантира състава на лекарството, което е приложено в продукта за пациента.

  • Безвредни ли са хранителните добавки?

Какво представлява хранителната добавка? Това е добавка към нашата храна и не тряба да се възприема като вещество, което ни лекува. Това е нещо много важно и хората трябва да го знаят. Масовото мнение е, че хранителните добавки са безвредни. Всъщност, обаче, те могат да взаимодействат в различни посоки: могат да увеличат страничните ефекти на дадено лечение, ако говорим в случая на противотуморното лечение. Могат да увеличат страничните ефекти на тези лекарства, могат да намалят тяхното действие, а и самите хранителни добавки могат да имат токсичен ефект.

  • Как един човек, който е с онкологична диагноза да бъде сигурен, че това, което му тече в системата е лекарството, което трябва да му се приложи?

Във връзка с подобряване на лечението на пациенти със злокачествени заболявания, през 2015 година беше направена една промяна в нашето законодателство, според която всички лекарствени продукти за системно лечение на злокачествени заболявания се приготвят задължително в болничната аптека, централизирано.

Каква беше идеята на тази промяна?

Първо, по-голяма част от лекарствата за злокачествени заболявания или цитостатиците, както ние ги наричаме, имат токсичен ефект. И те са токсични не само към раковите клетки, но и включително към специалистите, които ги прилагат. Идеята да се направи централизирано разтваряне е това да се направи само на едно място. Съответно, болницата да се снабди с необходимата апаратура, която да гарантира здравето на хората, които приготвят тези разтвори и качеството на приготвения краен продукт. Така че централизираното приготвяне е задължително условие, за да сме сигурни, че крайните продукти са приготвени, както трябва и във вид готов за прилагане те отиват в отделението и съответно към пациента.

За съжаление, все още има места, където тази практика не е приложима или не се прилага. Но това е отделен въпрос. Работейки по установените стандарти, всяка аптека трябва да може да докаже състава на лекарството, което е приложила в продукта за пациента.

  • Какво означава придържане към терапията?

Придържането към терапията при онкологично болните пациенти е много важно и въобще при пациентите, придържането към терапията е важен етап от тяхното лечение. Това е следване на предписанията на  медицинския специалист, относно тяхната терапия. Например да си вземат лекарството по точно определения начин, в точно определеното време и продължителността, която е предписана. 

Целия разговор вижте тук.

Свързани лекари

Свързани отделения