Работилница по кардиохирургия на 26-27 март
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
Работилница по кардиохирургия на 16-17 април
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
Работилница по кардиохирургия на 4-5 юни
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
До 30% отстъпка от Пакети Профилактика през март
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
Работилница по кардиохирургия на 26-27 март
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
Работилница по кардиохирургия на 16-17 април
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
Работилница по кардиохирургия на 4-5 юни
УМБАЛ Сърдечно-съдов център
До 30% отстъпка от Пакети Профилактика през март
УМБАЛ Сърдечно-съдов център