Локация София, ул. Околовръстен път 127
Дата и час

На 26-ти и 27-ми март от 9.00 до 15.30 ч. Отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център организира "Работилница по кардиохирургия" за студенти и специализанти.

Уъркшопът ще се проведе в две части, теоретична и практическа част, с две големи теми:

  • Първи ден: Аортно-коронарен байпас 

9.00-10.00 Въведение в кардиохирургията 

10.00-12.00 Аортно-коронарен байпас 

12.30-14.00 Кожен шев (практическа част)

14.00-15.30 Съдов шев и съдова анастомоза (практическа част)

 

  • Втори ден: Клапна хирургия  

09.00-10.30 Заболявания на аортната клапа

10.30 -12.00 Заболявания на митралната клапа

12.00-14.00 Аортно клапно протезиране ( практическа част)

14.00 -15.30 Митрално клапно протезиране (практическа част)

 

Идеята на д-р Асен Келчев и ръководения от него екип е да запознаят студентите и специализантите с кардиохирургията отблизо. Ще бъдат демонстрирани зашиване на аортно-коронарен байпас и смяна на клапа върхо свинско сърце. В оперативния блок на болницата участниците в работилницата ще се запознаят как се поставя анестезия, какво е интраоперативна трансезофагеална ехокардиография и реанимация.


 

Д-р Асен Келчев, ръководител на Отделението по кардиохирургия

 


Д-р Асен Келчев завършва с отличие медицина в МУ-София. Има две специалности „Кардиохирургия” и „Съдова Хирургия”, както и магистърска степен по Здравен Мениджмънт.

От 2018 г. завежда Отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без разрязване на гръдната кост. За периода 2018-2020 г. над 90% от клапно съхраняващите операции в Отделението по кардиохирургия към Сърдечно-съдов център са сменени чрез минимално инвазивна хирургия. 

Две поредни години д-р Асен Келчев печели голямата награда на "Капитал" за иновации в здравеопазването.

Д-р Асен Келчев и неговият екип прилагат рутинна програма по ритъмна хирургия и клипсиране на ухото на ляво предсърдие при пациенти с предсърдно мъждене. В отделението по Кардиохирургия се извършват клапно съхраняващи операции на митралната и аортната клапи, както и операцията на Тайрън Дейвид при аневризми на корена на аортата.

 

 

Локация София, ул. Околовръстен път 127
Дата и час