Локация София, ул. Околовръстен път 127
Дата и час

Поради огромния интерес "Работилницата по кардиохирургия" за студенти и специализанти ще се проведе с три поредни издания през март, април и юни.

Ясни са датите за третия уъркшоп уикенд: 4-5 юни от 9.00 до 15.30 ч. 

Уъркшопът ще се проведе в Отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център с теоретична и практическа част, с две големи теми:

  • Аортно-коронарен байпас 
9.00-10.00 Въведение в кардиохирургията 
10.00-12.00 Аортно-коронарен байпас 
12.30-14.00 Кожен шев (практическа част)
14.00-15.30 Съдов шев и съдова анастомоза (практическа част)

 

  • Клапна хирургия 
09.00-10.30 Заболявания на аортната клапа
10.30 -12.00 Заболявания на митралната клапа
12.00-14.00 Аортно клапно протезиране ( практическа част)
14.00 -15.30 Митрално клапно протезиране (практическа част)

 

Д-р Асен Келчев и ръководения от него екип е да запознаят студентите и специализантите с кардиохирургията отблизо. Ще бъдат демонстрирани зашиване на аортно-коронарен байпас и смяна на клапа върхо свинско сърце. В оперативния блок на болницата участниците в работилницата ще се запознаят как се поставя анестезия, какво е интраоперативна трансезофагеална ехокардиография и реанимация.

 

Д-р Асен Келчев, ръководител на Отделението по кардиохирургия

 


Д-р Асен Келчев завършва с отличие медицина в МУ-София. Има две специалности „Кардиохирургия” и „Съдова Хирургия”, както и магистърска степен по Здравен Мениджмънт.

От 2018 г. завежда Отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Екипът на д-р Асен Келчев е първият в България, въвел имплантиране на аортна клапа без разрязване на гръдната кост. За периода 2018-2020 г. над 90% от клапно съхраняващите операции в Отделението по кардиохирургия към Сърдечно-съдов център са сменени чрез минимално инвазивна хирургия. 

Две поредни години д-р Асен Келчев печели голямата награда на "Капитал" за иновации в здравеопазването.

Д-р Асен Келчев и неговият екип прилагат рутинна програма по ритъмна хирургия и клипсиране на ухото на ляво предсърдие при пациенти с предсърдно мъждене. В отделението по Кардиохирургия се извършват клапно съхраняващи операции на митралната и аортната клапи, както и операцията на Тайрън Дейвид при аневризми на корена на аортата.

 

 

Локация София, ул. Околовръстен път 127
Дата и час